Mūsu projekti

Upes iela 1a no augshas 1

Rīga, Invalīdu iela 1 (iepriekš- Rīga, Upes iela 1A)

Uzzināt vairāk
IMG 0191

Rīga, Antonijas iela 6

Uzzināt vairāk
View from west 3

Liepāja, Alsungas iela 29

Uzzināt vairāk
IMG 2275

Liepāja, Kūrmājas prospekts 2/6

Uzzināt vairāk

Par tiesu namu aģentūru

TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūcijas ar to funkciju izpildei piemērotām telpām un nodrošina to uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus. TNA efektīvi apsaimnieko un iznomā nekustamo īpašumu, lai panāktu gan telpu lietotāju, gan to klientu maksimālas ērtības. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju IT infrastruktūras darbību un tās apkalpošanu. Pēc tieslietu sistēmas institūciju prasībām TNA vada IS projektus un  uztur ieviestās IS, panākot lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju un ieinteresētās sabiedrības vajadzībām nepieciešamo tiesiskās informācijas publicēšanu, veicinot TNA kā kvalitatīvas juridiskās literatūras izdevēja atpazīstamību.

TNA nodrošina visu tieslietu sistēmā esošo institūciju vajadzības pēc to funkciju izpildei piemērotām telpām, IT infrastruktūrām, informācijas sistēmām un to uzturēšanas. Tieslietu sistēmas institūcijas uztver TNA kā ekspertu un sadarbības partneri visās tās darbības sfērās. TNA ir atpazīstama kā uzticamas tiesiskās informācijas sniedzējs.

TNA izvirza mērķus, kas aptver klientu, darbinieku, Tieslietu ministrijas, partneru un sabiedrības intereses. Attiecībās ar klientiem TNA darbinieki ir laipni un atsaucīgi. Veiksmīgai attīstībai TNA atbalsta nepieciešamo kvalifikācijas celšanu. No visiem darbiniekiem tiek sagaidīta ieinteresētība TNA izaugsmē, atvērtība jaunām idejām un risinājumi aģentūras darbības pilnveidošanai. Visa TNA komanda darbojas saskaņā ar vienotiem uzņēmuma standartiem.