TNA nodrošina Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, vairāku tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību, veicot darbstaciju, serveru, datortīklu uzturēšanu un administrēšanu, apkalpojot vairāk nekā 4500 darbstaciju un serveru visā Latvijā.

Sniedzot IT pakalpojumus, TNA izmanto IT nozares labajai praksei (ITIL) un ISO 20000-1:2011 atbilstošo IT pakalpojumu pārvaldības sistēmu.

 

TNA sniegtie pakalpojumi:

- datortīkla infrastruktūras uzturēšana;

- datorizētās darba vietas darbības nodrošināšana;

- datorlietotāju atbalsts gan attālināti, gan klātienē;

- tieslietu sektora domēna, e-pasta sistēmas administrēšana un drukas iekārtu darbības nodrošināšana;

- informācijas sistēmu administrēšana un darbības nodrošināšana, monitorēšana, izmaiņu ieviešana un rezerves kopiju izveide;

- serveru platformu darbības nodrošināšana;

- datu centru pārvaldība;

- datu pārraides tīkla uzturēšanas atbalsts;

- konsultāciju sniegšana informācijas tehnoloģiju un informācijas drošības pārvaldības jomā;

- informācijas tehnoloģisko risinājumu drošības pārbaužu veikšana un organizēšana.

Jautājumiem, konsultācijām un papildus informācijai:

 

Informācijas tehnoloģiju daļa

Tālr. 67804750

E-pasts: it@tna.lv