Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 1 gadu VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 13. maija plkst. 11.00, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

TNA2019/4
12.04.2019
Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
TNA2019/1
20.03.2019