Atklāts konkurss "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība"
TNA2018/10
24.10.2018
Atklāts konkurss „Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/9)
TNA2018/9
08.10.2018