SIA „TIESU NAMU AĢENTŪRA”

Juridiskā un biroja adrese: Rīga, Baldones iela 1 B, LV-1007

tālrunis: 67804733

fakss: 67804734

e-pasts: tna@tna.lv

 

Santasausina
Santa Sausiņa

Valdes locekle

tālrunis: 67804733

e-pasts: santa.sausina@tna.lv

MarisMengelsons

 

Māris Meņģelsons

Finanšu direktors

tālrunis: 67804745

e-pasts: maris.mengelsons@tna.lv

AgrisBalodis

 

Agris Balodis

Projekta vadītājs (Liepājas cietuma būvniecība)

tālrunis: 67804754

e-pasts: agris.balodis@tna.lv

JanisBerzins

 

Jānis Bērziņš

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

tālrunis: 67804745

e-pasts: janis.berzins@tna.lv

SandisVulis

 

Sandis Vulis

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

tālrunis: 67804744

e-pasts: sandis.vulis@tna.lv

Lolitapeka

 

Lolita Peka

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas vadītāja

tālrunis: 67804738

e-pasts: lolita.peka@tna.lv

GundegaVistina

 

Gundega Vistiņa

Personāla vadītāja

tālrunis: 67804752

e-pasts: gundega.vistina@tna.lv

Lilita Čukule

Grāmatvedības daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

tālrunis: 67804735

e-pasts: lilita.cukule@tna.lv

Anda Igovena

Lietvede-arhivāre

tālrunis: 67804733

e-pasts: anda.igovena@tna.lv

 

 

Grāmatu tirdzniecība

e-pasts: gramatas@tna.lv

 

Kiosks Rīgā, Brīvības bulvārī 34

tālrunis: 67284531

Kiosks Rīgā, Baldones ielā 1B

Linda Logina

tālrunis: 67804742

e-pasts: linda.logina@tna.lv

Maija Rutka

tālrunis: 67804758

e-pasts: maija.rutka@tna.lv

 

 

IT atbalsta dienests

tālrunis: 67804750

e-pasts: it@tna.lv