SIA „TIESU NAMU AĢENTŪRA”

Juridiskā un biroja adrese: Rīga, Baldones iela 1 B, LV-1007

tālrunis: 67804733

fakss: 67804734

e-pasts: tna@tna.lv

 Valdes locekle

Santa Sausiņa

tālrunis: 67804733

e-pasts: santa.sausina@tna.lv

 Finanšu direktors

Māris Meņģelsons

tālrunis: 67804745

e-pasts: maris.mengelsons@tna.lv

Juridiskā atbalsta un infrastruktūras attīstības projektu daļas vadītājs

Agris Balodis

tālrunis: 67804754

e-pasts: agris.balodis@tna.lv

 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

Jānis Bērziņš

tālrunis: 67804745

e-pasts: janis.berzins@tna.lv

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

Sandis Vulis

tālrunis: 67804750

e-pasts: sandis.vulis@tna.lv

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas vadītāja

Lolita Peka

tālrunis: 67804738

e-pasts: lolita.peka@tna.lv

 Personāla vadītāja

Gundega Vistiņa

tālrunis: 29171629

e-pasts: gundega.vistina@tna.lv

Grāmatvedības daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

Lilita Čukule

tālrunis: 67804735

e-pasts: lilita.cukule@tna.lv

Lietvede-arhivāre

Anda Igovena

tālrunis: 67804733

e-pasts: anda.igovena@tna.lv

 

 

Grāmatu tirdzniecība

e-pasts: gramatas@tna.lv

 Kiosks Rīgā, Brīvības bulvārī 34

tālrunis: 67284531

Kiosks Rīgā, Baldones ielā 1B

Linda Logina

tālrunis: 67804742

e-pasts: linda.logina@tna.lv

 Maija Rutka

tālrunis: 67804758

e-pasts: maija.rutka@tna.lv

 

IT atbalsta dienests (esošajiem klientiem)

tālrunis: 67804750

 

Saziņai ar SIA “Tiesu namu aģentūra” datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz DAS@tna.lv.  Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas datu apstrādi SIA “Tiesu namu aģentūra”, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu tna@tna.lv.