TNA fulfils the management of real estate being in the possession of the Ministry of Justice, ensuring its rational and efficient management and technical maintenance.

TNA manages 54 real estate units, of which three are newly built ones:

- at Baldones Street 1A, Rigā

- at Jēzusbaznīcas Street 6, Riga

- at Z.Meierovica Avenue 1A, Jūrmala

The total floor surface of the buildings managed by TNA exceeds 80,000 m 2 .

 

Services provided by TNA:

- renting out real estate to state institutions, state companies, as well as other legal and natural persons;

- management of real estate – sanitary cleaning up of premises and surrounding areas, technical maintenance (control of technical state, regulation and other activities) and repair of real estate, its equipment and engineering services;

- performance of works to improve the building (repair and construction works);

- implementation of new building projects.

Questions, consultations and more information:

 

Real Estate Management Section 

Phone: 67804754, 67804767

E-mail: ni@tna.lv

Managed real estate units
Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Lomonosova ielā 10, Rīgā
Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Lomonosova ielā 10, Rīgā
 • TNA Lomonosova 7431 24.04.2021.
 • LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB2
×

2021. gada 1. aprīlī Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēku Lomonosova ielā 10, Rīgā.

 2019. gada 29. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “ZENG” (iepriekš - SIA “IMG Constructor”), kā būvuzņēmēju, paredzot, ka būvuzņēmējs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā, no objekta nodošanas būvdarbu veikšanai būvuzņēmējam, jeb līdz 2020. gada 16. novembrim veic visus līgumā paredzētos būvdarbus administratīvās ēkas Lomonosova ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai.

 Veiktie būvdarbu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – Bēniņu grīdas siltināšana; Augšējā pārseguma siltināšana; Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem; Koka un metāla durvju nomaiņa; Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana; Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana. Būvdarbi tika  daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un daļēji no TNA līdzekļiem.

 Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Lomonosova ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042

 

×
Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
 • 29
×

2020. gada 14. jūlijā Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēku Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

 2019. gada 17. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “PRO DEV”, kā būvuzņēmēju, paredzot, ka būvuzņēmējs līdz 2019. gada 12. decembrim veic visus līgumā paredzētos būvdarbus administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai.

 Veiktie būvdarbu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai - Beniņu grīdas siltināšana, Esošo koka ārdurvju nomaiņa, Beniņu lūkas nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana, Stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem/Logu ailu siltināšana, Pagraba sienas virszemes un zemzemes daļas siltināšana, 1. stāva grīdas/1m zem grunts līmeņa siltināšana).  Būvdarbi tika  daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un daļēji no TNA līdzekļiem.

 Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024

×
Pabeigti Kurzemes tiesu nama pārbūves darbi Ventspilī
Pabeigti Kurzemes tiesu nama pārbūves darbi Ventspilī
 • Ventspils 11.03.2020.
×

Ventspilī pabeigti Kurzemes rajona tiesas ēkas pārbūves darbi 2,5 miljonu eiro vērtībā. Būvniecības process Katrīnas ielā 14, Ventspilī noritēja divās kārtās – gan jaunās tiesu nama piebūves celtniecība, gan arī vēsturiskās ēkas atjaunošana, ko pēc VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pasūtījuma veica personu apvienība, kuru veido akciju sabiedrība “Būvuzņēmums Restaurators” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Campaign”.

Pirmajā būvniecības kārtā, kas ilga divus gadus un noslēdzās 2018. gada decembrī, tika izstrādāts tiesu nama pārbūves projekts, kā arī veikta jaunās ēkas (piebūves) celtniecība 834,2 kvadrātmetru platībā. Šajā kārtā ir uzbūvēta jauna, laikmetīga, funkcionāla tiesas ēka divos stāvos – piebūve esošajam tiesu namam ar darba telpām vairākiem tiesnešu sastāviem – sešām aprīkotām tiesu zālēm un atbilstošām publiskajām telpām.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Nodrošinot tiesu infrastruktūras attīstību un tiesu namu pārbūvi, gada laikā ekspluatācijā ir nodots jau ceturtais apjomīgais būvniecības objekts – Jēkabpils, Tukums, Madona un tagad arī moderns tiesas nams Ventspilī. Tajā ir nodrošināts lielāks tiesas zāļu skaits, ar tiesu darbam nepieciešamo aprīkojumu. Nenoliedzami, tiesu darba kvalitāti un tiesu varas reputāciju pirmkārt nodrošina tiesnešu profesionalitāte, laba darba organizācija un profesionālās ētikas ievērošana. Vienlaikus jāuzsver, ka moderna un funkcionāla infrastruktūra – viena no jomām, kas veido priekšnoteikumus tiesu efektivitātes paaugstināšanai, tostarp noslodzes izlīdzināšanai starp tiesnešiem un tiesvedības termiņu samazināšanai.”

“Projekta mērķis bija panākt pozitīvas pārmaiņas tiesu ikdienas darba organizēšanā, uzlabojot darba apstākļus un paaugstinot tiesas darba efektivitāti, drošību un pakalpojumu pieejamību tiesu dalībniekiem” stāsta TNA valdes locekle Santa Sausiņa. Viņa arī uzsver, ka “plānojot ēkas arhitektūru, tika izvēlēti moderni arhitektoniskie risinājumi, kas iekļaujas esošajā pilsētvidē un harmonizē ar to kā arī ar esošo tiesas ēku, vienlaikus skaidri demonstrējot ēkas publisko funkciju un sabiedrisko nozīmi.”

Savukārt otrās kārtas ietvaros, kas ilga nedaudz vairāk par gadu un noslēdzās 2020. gada februārī, tika veikti esošās tiesu nama atjaunošanas darbi 525 kvadrātmetru platībā. Tā kā ēka ir celta 19. gadsimta vidū, tad šo darbu laikā bija svarīgi saglabāt vēsturisko noskaņu, vienlaikus padarot namā esošās telpas par modernu un funkcionālu darba vidi tiesas darbiniekiem. Šim nolūkam ēkā paredzētās telpas ir pielāgotas tiesu arhīva, kancelejas un tiesu darbinieku un tiesnešu darba vajadzībām.

“Vēsturiskās ēkas atjaunošanas laikā izdevās atsegt un saglabāt oriģinālā sienu krāsojuma fragmentus. Tāpat tika atsegtas un interjerā eksponētas senatnīgās koka konstrukcijas. Manuprāt, tas lieliski sasaucās ar arhitekta Alda Poļa ieceri pie jaunās ēkas projektēšanas konstruktīvo risinājumu izvēlē uzturēt ciešu saikni ar dabu un koku ieskauto Baltijas jūru. Vēl vairāk - respektējot Latvijas koka arhitektūras tradīcijas, jāatzīst, ka koks pie jaunās ēkas būvniecības šajā gadījumā patiešām labi iederas ne vien kā galvenais būvkonstrukciju elements, bet ir arī dominējošais fasādes elements,” skaidro AS “Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, norādot, ka vecā tiesu nama ēka, protams, ir ar savu vēsturisko mantojumu un vizuāli ļoti atbilstoša vecpilsētas arhitektūrai, “taču funkcionāli tā bija ļoti tālu no mūsdienu prasībām. Tādēļ galvenais uzdevums bija saglabāt esošās ēkas unikālo arhitektūru, vienlaikus panākot, lai ēka un tās jaunā koka piebūve kļūtu piemērotas un ērtas gan darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem. Un tas, kā šķiet, ir izdevies!”

×
Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā
Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā
 • 0RK750
 • 0RK787
 • 0RK850
 • 0RK881
 • 0RK896
 • 0RK761
 • 0RK988
 • 0RK1039
 • 0RK1064
 • 0RK1274
 • 1RK5026
 • 1RK5034
 • 1RK5073
 • 1
×

Šodien Valsts prezidents Egils Levits svinīgā pasākumā atklāja rekonstruēto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā, Pils ielā 16. Esošajai tiesas ēkai, kas būvēta tālajā 1882. gadā, tika veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa, savukārt jaunizbūvētajā korpusā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp videokonferenču un skaņas ierakstu iekārtām. Pēc rekonstrukcijas ēkas lietderīgā platība ir palielinājusies divas reizes. Tas nodrošina iespēju ēkā izvietot arī tiesā iekļauto zemesgrāmatu nodaļu ar arhīvu un tādējādi veiksmīgi īstenot reformu, kuras ietvaros paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā. Projekta pasūtītājs un finansētājs ir Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, kas gandarīta gan par projekta kvalitāti, gan par tā īstenošanu noteiktajā termiņā.

“Šajā projektā īstenojām “projektē – būvē” pieeju, kad projektēšanas un būvdarbus veic viens būvuzņēmējs. Šī pieeja, kas plaši izplatīta ASV un rietumvalstīs, ļauj nodrošināt īsāku būvniecības procesu, samazina pasūtītāja riskus un skaidri nosaka iesaistīto pušu atbildību, kā arī ļauj labāk prognozēt būvniecības procesa kopējās izmaksas. Vienlaikus šis ir jau trešais TNA pasūtītais projekts, kuru izstrādājot un īstenojot izmantota Būves informācijas modelēšanas (Building information modeling) jeb BIM pieeja. Vienlaikus vēlos īpaši uzteikt veiksmīgo sadarbību ar būvnieku – pilnsabierību “Velve un Campaign” –, kas veica darbus, strikti ievērojot termiņus, pienācīgā kvalitātē, turklāt nodrošinot, ka tiesas darbs projekta īstenošanas laikā netika pārtraukts,” atzīmē pasūtītāja – VAS “Tiesu namu aģentūra” – valdes locekle Santa Sausiņa.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka plašākas telpas un lielāks tiesu zāļu skaits ļaus Zemgales rajona tiesai efektīvāk organizēt savu darbu Tukumā, jo līdzšinējo trīs tiesas zāļu vietā jaunajā tiesu namā tagad ir piecas, turklāt telpu platība dubultojusies. Atklājot atjaunoto tiesu namu Tukumā, ministrs novēl vēsturiskajās un jaunajās telpās godam kalpot tautai, kas saziedojusi līdzekļus tiesiskumam.

“Noslēdzot šo projektu, esam gandarīti par paveikto – radīta mūsdienīga, funkcionāla ēka, vienlaikus saglabājot tās unikālo vēsturisko veidolu. Būvēt sabiedriski nozīmīgas ēkas ir liels izaicinājums un arī liels gandarījums, jo varam dāvāt jaunu dzīvi nozīmīgām vēsturiskām būvēm, apliecinot cieņu gadu desmitiem koptām vērtībām. Novēlam, lai šī būve kalpo izvēlētajam mērķim nākamos 100 gadus, lai šajā tiesu namā tiek spriesta taisnīga tiesa, pieņemti gudri un pārdomāti lēmumi un lai šī ēka kļūtu par simbolu tam, ka tiesas Latvijā ir mūsdienīgas un pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam!” saka SIA VELVE valdes loceklis Toms Reiziņš.

Esošā tiesas ēka bija gan tehniski, gan vizuāli nolietojusies, un būtiskākais bija darba platību, tajā skaitā arhīva, trūkums tiesas darbiniekiem, tiesnešiem un apmeklētājiem. Rekonstrukcijas ietvaros šie trūkumi novērsti, mainīts ēkas plānojums atbilstoši tiesu darba specifikai, kā arī veikta jaunus kanalizācijas, ūdensapgādes, vājstrāvas un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa. Savukārt jaunuzceltajā ēkā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām un pilnībā izpilda tiesu ēku plānojuma prasības – tiesnešu darba zona funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, bet, domājot par tiesas apmeklētāju un darbinieku drošību, izveidota atsevišķa tiesājamo konvojēšanas zona.

Jaunajā ēkā atrodas arī arhīvs, tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras, nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un gādāts par tiesu nama vides pieejamību, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva tiesas zālēm.

Projekts tika plānots un īstenots sarežģītos apstākļos, nepārtraucot tiesas darbu un netraucējot blakus esošās Tukuma mūzikas skolas darbu.

Projekta pasūtītājs un finansētājs ir VAS “Tiesu namu aģentūra”, kas turpina mērķtiecīgi strādāt pie Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas, tostarp tiesu namu rekonstrukcijas un jaunu tiesu namu būvniecības. Tukuma tiesu nama rekonstrukcijas mērķis bija modernizēt tiesas darbu un uzlabot tiesas pieejamību apmeklētājiem, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Drošības standarti ēkā atbilst mūsdienu prasībām – lai droši justos gan iedzīvotāji, tai skaitā cilvēki ar kustību traucējumiem, gan tiesneši un tiesas darbinieki, gan konvoja darbinieki.

Rekonstrukcija un piebūves celtniecība uzsākta 2017. gada 28. martā, un šā gada 9. jūlijā gan jauno tiesas ēku, gan līdzšinējās tiesas ēkas rekonstrukcijas darbus pieņēma Būvniecības valsts kontroles birojs. 2017. gada 20. janvārī noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Velve un Campaign” kā būvuzņēmēju par administratīvās ēkas Pils ielā 16, Tukumā, pārbūves projekta izstrādi un būvniecību. Projekta kopējās izmaksas veidoja 2 663 306, 34  EUR, ieskaitot PVN.

 Valsts prezidents Egils Levits piedalās Zemgales rajona tiesu nama atklāšanā

×
Ekspluatācijā pieņemts jaunais tieslietu administratīvais centrs Jēkabpilī, Neretas ielā 39
Ekspluatācijā pieņemts jaunais tieslietu administratīvais centrs Jēkabpilī, Neretas ielā 39
 • 3ab29a45 9339 46aa bd9b 4c351ab83ba8
 • 4f1568cc 7645 485f 8314 cee4c336c11
 • 6f0d4d7f 4d92 45f9 8b4b c241506e3b1f2
 • 42293859 9914 459c 9f60 ff9a3d7015a7
 • b012f8ed 0937 4508 b665 1993cb5d9fae2
 • c046afbe 6ca0 4b81 92c7 46514540eb0e2
 • b6711723 f4eb 4104 a0ee eafbc923c64f2
 • dab8035c 2b48 4f06 9d14 19707d779e84
×

2019.gada 6.jūnijā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā jauno tieslietu administratīvo centru Jēkabpilī, Neretas ielā 39.

2017. gada 22. februārī tika noslēgts līgums ar SIA “ARČERS”, kā būvuzņēmēju, paredzot, ka būvuzņēmējs līdz 2019. gada 31. maijam veic tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu jauna tiesas nama būvniecībai Neretas ielā 39, Jēkabpilī.

Ēkas kopējā platība ir 5727 kv.m. Jaunajā tieslietu administratīvajā centrā atradīsies visu tieslietu nozares iestāžu struktūrvienības - Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī, Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa, Jēkabpils prokuratūra, Uzņēmuma reģistra Jēkabpils reģionālā nodaļa, Valsts zemes dienests, Valsts valodas centrs, Valsts probācijas dienests un Zemgales reģiona tiesu arhīvs.

Tādējādi tiks nodrošināta iespēja vienuviet saņemt tieslietu iestāžu sniegtos pakalpojumus – pakalpojumi kļūs pieejamāki un ērtāki iedzīvotājiem.

Šobrīd iestādes, atbilstoši katra savam grafikam, veic visu nepieciešamo, lai līdz gada beigām iekārtotos jaunajās telpās, kā pirmās jaunajās telpās jau iekārtojušās Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī un Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa.

 

×
Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā
Projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042
Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā
Projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042
 • ERAF bilde2
×

 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir uzsākusi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projekta īstenošanu.

Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā

Projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042

Projekta būtība.

Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 

Projekta mērķis.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Lomonosova iela 10, Rīgā.

 

Projekta galvenās darbības.

 1. Projekta vadības nodrošināšana un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana - administrēšanas speciālisti, kuri projekta ietvaros tiks finansēti no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
 2. Energosertifikācija, ko nodrošina neatkarīgs eksperts – ēkas energosertifikāta izdevējs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
 3. Būvprojekta izstrādāšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs projektētājs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem, ievērojot izvirzītos projektēšanas darba uzdevumus;
 4. Projekta sagatavošanas dokumentācija, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
 5. Būvuzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
 6. Autoruzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
 7. Būvdarbu veikšana (t. sk. energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Bēniņu grīdas siltināšana, Augšējā pārseguma siltināšana, Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, Koka, metāla durvju nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana), ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs būvnieks ievērojot izvirzītos būvniecības darba uzdevumus.

 

Plānotie rezultāti.

Izstrādāts Ēkas energosertifikāts (ar pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem);

Izstrādāts būvprojekts un tas sasakņots būvvaldē;

Veikti būvdarbi - energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (sertificēta būvuzrauga un sertificēta autoruzrauga uzraudzībā).

 

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam - 283.0043 MWh/gada.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam - 54.3496 CO2 ekvivalenta tonnas gada.

 

Projekta ilgums.

Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana uzsākta 2017. gada 3. ceturksnī

Projektēšanas darbus plānots realizēt – 2018. gads

Būvniecības darbus plānots realizēt – 2019.–2020. gads

Plānotais projekta īstenošanas sakums - 2019. gada 1. ceturksnis

Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 27 mēneši

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas - 959 719 EUR

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 664 355 EUR

Projekta kopējas neattiecināmās izmaksas - 295 364 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 564 701,74 EUR

Valsts budžeta finansējums - 99 653,26 EUR

 

Uzsākta būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Lomonosova ielā 10, Rīgā

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi atbilstoši izstrādātajam projektam un citām saistošajām prasībām. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada decembrim. Būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 680 tūkstošu eiro apmērā.

 

Tiesas ēkas būvniecības darbus veic SIA “IMG Constructor”. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.

 

Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042

×
Uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
Uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
 • D58 1
 • D58 2
 • D58 4
 • D58 3
×

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi atbilstoši izstrādātajam projektam un citām saistošajām prasībām. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 12. decembrim, būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 400 tūkstošu eiro apmērā.

Starp Valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” (TNA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kā Sadarbības iestādi, 2019. gada 20. februārī tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/024. Līdz ar to būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi, gan kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Tiesas ēkas būvniecības darbus veic SIA “PRO DEV”. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.

 Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024

 

×
Ministru kabineta 13.09.2019. lēmums par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022.gadam
Ministru kabineta 13.09.2019. lēmums par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022.gadam
 • Close view to living department5
 • View from west 7
 • View SW 7
 • View NE 7
×

Ministru kabinets 2019.gada 13.septembra ārkārtas sēdē (protokols Nr.41 1.§ 23.punkts) pieņēma lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022.gadam. Ievērojot Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atklāta konkursa “Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (id. Nr. TNA2018/9) nolikuma 2.2.punktā noteikto, iepirkuma līgums netiks slēgts ne ar vienu no pretendentiem, un iepirkuma procedūra tiek pārtraukta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu.

 

×
Rīga, Invalīdu iela 1 (iepriekš- Rīga, Upes iela 1A)

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

Rīga, Invalīdu iela 1 (iepriekš- Rīga, Upes iela 1A)
 • Upes iela 1a no augshas 1
×

Esošās ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošana un kopšana Rīgā, Upes ielā 1A

Rīgā, Upes ielā 1A, plānots uzsākt teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus, ņemot vērā 19.gs. teritorijas kultūrvēsturisko kontekstu, kā arī UNESCO vēsturiskā mantojuma statusu.

Sakopšanas darbu pamatojums: hospitāļu teritorija nav kopta vairākus gadu desmitus, tajā ir nolietotas, degradētas ēkas, nedroši objekti, nekopti koki un krūmi.

 • Teritorijas īpašnieks: Tieslietu ministrija
 • Teritorijas apsaimniekotājs: VAS "Tiesu namu aģentūra"
 • Sakopšanas projekta izstrādātājs: SIA "Sarma&Norde"
 • Teritorijā esošo koku novērtējums: SIA "LABIE KOKI EKSPERTI"
 • Uzkopšanas darbus plānots uzsākt: 01.03.2017.
 • Teritorijas kopējā platība: 6,7 ha

 Papildu informācija:

SIA "LABIE KOKI EKSPERTI" ekspertu vērtējums

 

Atzinums par apstādījumu stāvokli zemes īpašumā Rīgā, Upes ielā 1A, SIA "LABIE KOKI EKSPERTI" veikto dendroloģisko izpēti un teritorijas apsaimniekošanas priekšlikumiem. 

Autors: Andrejs Svilāns, dendrologs, Latvijas Dendrologu biedrības eksperts, VZI „Nacionālais botāniskais dārzs” direktors, Latvijas Dendrologu biedrības prezidents.

Video

 

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

×
Rīga, Baldones iela 1A

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Baldones iela 1A
 • administrativo tiesu eka
×

Tiesu administrācija - Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams
Tiesu administrācija - Administratīvā apgabaltiesa

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Jēzusbaznīcas iela 6

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Jēzusbaznīcas iela 6

Tiesu administrācija – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Rūjienas iela 2 un 4

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Rūjienas iela 2 un 4

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Apes iela 2

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Apes iela 2

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Šķūņu iela 17

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Šķūņu iela 17

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Tukums, Pils iela 16

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

Tukums, Pils iela 16

Tiesu administrācija – Tukuma rajona tiesa

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

×
Ventspils, Katrīnas iela 14

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Ventspils, Katrīnas iela 14

Tiesu administrācija – Ventspils tiesa

 

 

 

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Rīga, Brīvības bulvāris 34

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Brīvības bulvāris 34

Tiesu administrācija - Rīgas apgabaltiesa
SIA "Asanders"

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, 11.Novembra krastmala 31

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, 11.Novembra krastmala 31

Valsts zemes dienests

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Brīvības bulvāris 36

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Brīvības bulvāris 36

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, Raiņa bulvāris 15

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Raiņa bulvāris 15

Tieslietu ministrija
SIA “Čilija Pizza”   
SIA “Garkalns”        
Latvijas Republikas Prokuratūra

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Mārstaļu iela 19

Agnese Skudra
Tālr. 678088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Mārstaļu iela 19

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"
Nodibinājums "Latvijas tiesnešu mācību centrs"
Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība"
Biedrība "Rīgas Politiski represēto biedrība"

Agnese Skudra
Tālr. 678088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, Antonijas iela 6

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Antonijas iela 6
 • IMG 0191
 • AQ1A4043
 • AQ1A4091
 • IMG 0220
 • IMG 0179
 • IMG 0197
×

Ēkas Antonijas ielā 6, Rīgā. Pilnīga rekonstrukcija, kas ietver fasādes atjaunošanu un ārējā apgaismojuma uzstādīšanu, iekštelpu remontu un inženierkomunikāciju atjaunošanu.

Ēka ir mūra īres nams, kas eklektisma arhitektūras stilā būvēts 1889. gadā, ēkas autors ir arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis, un tās sākotnējais nosaukums ir “fon Panderu nams”. Šobrīd tiek izmantota kā administratīvā biroju ēka.

VAS ‘Tiesu namu aģentūra” ēkas renovācijas darbus uzsāka 2015. gadā un darbi tika nodoti 2016. gada jūnijā. Restaurācijas gaitā ēkas interjera risinājumā saglabātas un atjaunotas gandrīz visas esošās vēsturiskās interjera detaļas (krāsnis, griestu karnīzes, kāpņu margas, pildiņu durvis, radiatoru koka paliktņi u.c.)

Kopējais interjera dizaina risinājums izvēlēts ar maksimālu pietāti pret ēkas vēsturisko interjeru, papildinot to ar moderniem dizaina akcentiem, kas rada klasisku, funkcionālu biroja telpas vidi.

Projekta izmaksas: 1 446 007,73 EUR.

 

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Lomonosova iela 10

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

Rīga, Lomonosova iela 10

Tiesu administrācija – Rīgas rajona tiesa
Tiesu administrācija – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

×
Rīga, Baldones iela 1B

Kārlis Akmens
Tālr. 67804755
Mob. tālr. 29160607

E-pasts: 
karlis.akmens@tna.lv

Rīga, Baldones iela 1B

VAS "Tiesu namu aģentūra"

Kārlis Akmens
Tālr. 67804755
Mob. tālr. 29160607

E-pasts: 
karlis.akmens@tna.lv

×
Rīga, Puškina iela 14 un 12a

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

Rīga, Puškina iela 14 un 12a

Valsts zemes dienests

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

×
Rīga, Daugavgrīvas iela 58

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Daugavgrīvas iela 58

Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Abrenes iela 3

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Abrenes iela 3

Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Krāslava, Lāčplēša iela 19

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Krāslava, Lāčplēša iela 19

Tiesu administrācija – Daugavpils tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Krāslava, Rēzeknes iela 33a

Antons Masaļskis
Tālr. 67804745

Krāslava, Rēzeknes iela 33a

Latgales apgabaltiesas 24.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Meldere Kristīne  
Valsts probācijas dienests  
Latgales apgabaltiesas 22.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Janīna Kairāne

Antons Masaļskis
Tālr. 67804745

×
Jēkabpils, Neretas iela 39

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Jēkabpils, Neretas iela 39

Tiesu administrācija

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Jēkabpils, Liliju iela 20b

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Jēkabpils, Liliju iela 20b

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Balvi, Bērzpils iela 7a

Namu pārzinis Pēteris Smirnovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Balvi, Bērzpils iela 7a

Tiesu administrācija – Rēzeknes tiesa

Namu pārzinis Pēteris Smirnovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Limbaži, Cēsu iela 18

Namu pārzinis Juris Batānovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Limbaži, Cēsu iela 18

Tiesu administrācija – Limbažu rajona tiesa

Namu pārzinis Juris Batānovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Sigulda, Šveices iela 27

Aivis Zelčs
Tālr. 67804745

Sigulda, Šveices iela 27

Tiesu administrācija – Siguldas tiesa

Aivis Zelčs
Tālr. 67804745

×
Ludza, Krišjāņa Barona iela 8

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Ludza, Krišjāņa Barona iela 8

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Daugavpils, Rīgas iela 18

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

e-pasts: iveta.katelo@inbox.lv

Daugavpils, Rīgas iela 18

SIA "Bergvik Skog"
SIA  "TaXators"
SIA "Ģeo OK"
SIA "Latvijasmernieks.lv"
Valsts zemes dienests

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

e-pasts: iveta.katelo@inbox.lv

×
Daugavpils, 18.Novembra iela 37

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

e-pasts: iveta.katelo@inbox.lv

Daugavpils, 18.Novembra iela 37

Tiesu administrācija – Daugavpils tiesa

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

e-pasts: iveta.katelo@inbox.lv

×
Alūksne, Rūpniecības iela 8

Namu pārzinis Aivars Grunte
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Alūksne, Rūpniecības iela 8

Tiesu administrācija - Alūksnes rajona tiesa
Tiesu administrācija - Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa

Namu pārzinis Aivars Grunte
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Cēsis, Raunas iela 14

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Cēsis, Raunas iela 14

Tiesu administrācija – Cēsu rajona tiesa
Vidzemes apgabaltiesa iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ampermane Vēsma
SIA “Cinis”

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Gulbene, Ābeļu iela 6

Namu pārzine Vija Žvīgule
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Gulbene, Ābeļu iela 6

Tiesu administrācija – Gulbenes rajona tiesa

Namu pārzine Vija Žvīgule
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Liepāja, Alsungas iela 29

Agris Balodis, cietuma būvniecības projekta vadītājs

Tālrunis: +371 678044754

E-pasts: agris.balodis@tna.lv

Liepāja, Alsungas iela 29
 • View from west 3
 • View NE 3
 • View SW 3
 • Close view to living department
×

JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSS

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunajā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku. Projekta būvniecības uzsākšana paredzēta 2018. gada sākumā.

Būvprojekta nosaukums: Jaunā cietuma komplekss

Būvobjekta adrese: Alsungas ielā 29, Liepājā

Projektētājs: SIA Rem Pro

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

 

Zemes gabala platība: 305 116 m²

Ēku skaits uz zemes gabala: 8

Zemesgabala apbūves laukums: 21 846,9 m²

Kopējā telpu platība: 51 407,4 m²

Vietu skaits ieslodzītajiem: 1200

 

- ieslodzīto dzīvojamie korpusi

- nodarbinātības centrs ar ēdināšanas bloku

- izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām

- daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai, medicīnas daļa, pastiprināta režīma aizturēšanas telpas, sanāksmju un personāla ēdnīcas telpa

- atklātā tipa cietums

- katlumāja – kopumā trīs ēkas,

- konteineru tipa būves transformatoru apakšstacijas un ģeneratoru (rezerves elektrobarošanas) vajadzībām.

Agris Balodis, cietuma būvniecības projekta vadītājs

Tālrunis: +371 678044754

E-pasts: agris.balodis@tna.lv

×
Liepāja, Kūrmājas prospekts 2/6

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Liepāja, Kūrmājas prospekts 2/6
 • IMG 2275
 • IMG 2277
 • IMG 2279
 • IMG 2280
 • IMG 2281
 • IMG 2282
 • IMG 2284
×

Ēkā tika veikta pilnīga rekonstrukcija, kas ietver fasādes atjaunošanu un ārējā apgaismojuma uzstādīšanu, inženierkomunikāciju atjaunošanu, iekštelpu remontu, tai skaitā tika veikta bēniņu pārbūve, izbūvējot papildus darba telpas un sanāksmju zāli. Ēkas renovācija tika uzsākta 2013. gadā un pilnībā pabeigta 2016. gadā ar ēkas pagalma fasādes renovāciju un ielas fasādes izgaismošanas darbiem.

Ēka ir būvēta 19. gadsimta 90. gadu otrā pusē un ir vēsturisks arhitektonisks mantojums – viens no spilgtākajiem Liepājā apskatāmajiem jūgendstila objektiem.

Projekta izmaksas: 2 019421,19 EUR.

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Liepāja, Republikas iela 14

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Liepāja, Republikas iela 14

Tiesu administrācija – Liepājas tiesa

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Valka, Rīgas iela 2

Namu pārzinis Gints Grehovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valka, Rīgas iela 2

Tiesu administrācija – Valkas rajona tiesa

Namu pārzinis Gints Grehovs
Tālr. 67804745

Pārvaldnieks Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 2

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 2

Tiesu administrācija – Talsu rajona tiesa

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Kuldīga, Kalna iela 25

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Kuldīga, Kalna iela 25

Tiesu administrācija – Kuldīgas rajona tiesa
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Jelgava, Akadēmijas iela 9

Ivars Vārna
Tālr. 67804745

Jelgava, Akadēmijas iela 9

Tiesu administrācija - Zemgales apgabaltiesa

Ivars Vārna
Tālr. 67804745

×
Jelgava, Dambja iela 12

Artis Ozoliņš
Tālr. 67804745

e-pasts: artisoz@inbox.lv

Jelgava, Dambja iela 12

Tiesu administrācija - Jelgavas tiesa

Artis Ozoliņš
Tālr. 67804745

e-pasts: artisoz@inbox.lv

×
Preiļi, 1.Maija iela 7

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Preiļi, 1.Maija iela 7

Tiesu administrācija - Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Valsts zemes dienests

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 1a

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 1a

Tiesu administrācija - Jūrmalas pilsētas tiesa
Tiesu administrācija - Jūrmalas zemesgrāmatas nodaļa
Latvijas Republikas Prokuratūra
Jūrmalas Zvērinātu advokātu birojs

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

×
Jūrmala, Edinburgas prospekts 75

Reinis Markus

mob.tel. 29503334

Tālr. 67804745

e-pasts: reinis.markus@tna.lv

Jūrmala, Edinburgas prospekts 75

Valsts zemes dienests
Jūrmalas pilsētas dome
SIA "Latvijasmernieks.lv"
SIA "8.Darbnīca"
Irisa Rozenberga

Reinis Markus

mob.tel. 29503334

Tālr. 67804745

e-pasts: reinis.markus@tna.lv

×
Valmiera, Tērbatas iela 13

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Tērbatas iela 13

Tiesu administrācija - Vidzemes apgabaltiesa

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Valmiera, Garā iela 5

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Garā iela 5

Tiesu administrācija - Valmieras rajona tiesa

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Valmiera, Rīgas iela 47

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Rīgas iela 47

Valsts zemes dienests

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Aizkraukle, Spīdolas iela 4

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Aizkraukle, Spīdolas iela 4

Tiesu administrācija - Aizkraukles rajona tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Aizkraukle, Spīdolas iela 9

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Aizkraukle, Spīdolas iela 9

Valsts zemes dienests
Valsts meža dienests
Pārtikas un veterinārais dienests

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Rēzekne, Dārza iela 24

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Rēzekne, Dārza iela 24

Tiesu administrācija - Rēzeknes tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95

Tiesu administrācija - Latgales apgabaltiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×