Mūsu projekti

TNA Lomonosova 7431 24.04.2021.

Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Lomonosova ielā 10, Rīgā

Uzzināt vairāk
29

Ekspluatācijā pieņemta administratīvā ēka Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Uzzināt vairāk
0RK750

Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā

Uzzināt vairāk
3ab29a45 9339 46aa bd9b 4c351ab83ba8

Ekspluatācijā pieņemts jaunais tieslietu administratīvais centrs Jēkabpilī, Neretas ielā 39

Uzzināt vairāk

Par tiesu namu aģentūru

TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūcijas ar to funkciju izpildei piemērotām telpām un nodrošina to uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus. TNA efektīvi apsaimnieko un iznomā nekustamo īpašumu, lai panāktu gan telpu lietotāju, gan to klientu maksimālas ērtības. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju IT infrastruktūras darbību un tās apkalpošanu. Pēc tieslietu sistēmas institūciju prasībām TNA vada IS projektus un  uztur ieviestās IS, panākot lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju un ieinteresētās sabiedrības vajadzībām nepieciešamo tiesiskās informācijas publicēšanu, veicinot TNA kā kvalitatīvas juridiskās literatūras izdevēja atpazīstamību.

TNA nodrošina visu tieslietu sistēmā esošo institūciju vajadzības pēc to funkciju izpildei piemērotām telpām, IT infrastruktūrām, informācijas sistēmām un to uzturēšanas. Tieslietu sistēmas institūcijas uztver TNA kā ekspertu un sadarbības partneri visās tās darbības sfērās. TNA ir atpazīstama kā uzticamas tiesiskās informācijas sniedzējs.

TNA izvirza mērķus, kas aptver klientu, darbinieku, Tieslietu ministrijas, partneru un sabiedrības intereses. Attiecībās ar klientiem TNA darbinieki ir laipni un atsaucīgi. Veiksmīgai attīstībai TNA atbalsta nepieciešamo kvalifikācijas celšanu. No visiem darbiniekiem tiek sagaidīta ieinteresētība TNA izaugsmē, atvērtība jaunām idejām un risinājumi aģentūras darbības pilnveidošanai. Visa TNA komanda darbojas saskaņā ar vienotiem uzņēmuma standartiem.