TNA nodrošina Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, vairāku tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību, veicot darbstaciju, serveru, datortīklu uzturēšanu un administrēšanu, apkalpojot vairāk nekā 4500 darbstaciju un serveru visā Latvijā.

Sniedzot IT pakalpojumus, TNA izmanto IT nozares labajai praksei (ITIL) un ISO 20000-1:2011 atbilstošo IT pakalpojumu pārvaldības sistēmu.

Untitled Diagram 1 4

 

Jautājumiem, konsultācijām un papildus informācijai:

 

Informācijas tehnoloģiju daļa

Tālrunis klientiem: 67804750

E-pasts klientiem: it@tna.lv