Rakstiskas izsoles par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā, jumta daļas nomu rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā un pasta adrese)

 

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas

maksa

Nomas platība

Nomas līguma darbības termiņš

Plānotās darbības

SIA Tele2,

reģ. Nr.40003272854, Dēļu iela 5,

Rīga, LV-1004

27.04.2021. plkst.14.30

28,50 EUR (bez PVN)/m2 mēnesī

10,00 m2

01.06.2021.-31.05.2024.

 

Telekomunikāciju antenu un aparatūras izvietošana

 19.06.2021. noslēgts nomas līgums Nr. 04-15/176 ar SIA Tele2 par ēkas Dambja ielā 12, Jelgavā, jumta daļas nomu

TNA2021/2-I
21.05.2021
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsoles 18.04.2019. rezultāti

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 18.04.2019. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

18.04.2019
Nekustamā īpašuma Ludzā, K.Barona ielā 8, atsavināšana izsolē

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Ludzā, K.Barona ielā 8, 30.10.2018. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

01.11.2018
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 01.08.2018. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

16.08.2018
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 29.03.2018. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

 

29.01.2018
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 15.06.2017. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

09.05.2017
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 47, Valmierā, zemes daļas nomas tiesību izsole

 

Rakstiskās izsoles rezultāti par reklāmas stenda izvietošanai nepieciešamā zemesgabala nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums

Nomas tiesību pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas datums

Nomas maksa EUR mēnesī bez PVN

Zemesgabala nomas platība m 2

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA “SIGNBOX”

08.05.2017.

35,50

5,6

3 gadi

Reklāmas stenda izvietošana

TNA2017/1-I
02.05.2017
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsole

Izsoles rezultāts:

Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

 

01.06.2016
Nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, 7/8 domājamo daļu izsoles rezultāti

Izsole beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nepieteicās neviens dalībnieks.

04.04.2016