TNA nodrošina iespēju jebkuram interesentam iegūt informāciju par Latvijas Republikas tiesību aktiem gan to aktuālajās, gan vēsturiskajās redakcijās izdruku, uzziņu, kopiju veidā.

 

Tiesiskās informācijas pakalpojumi tiek sniegti TNA birojā:

Rīgā, Baldones ielā 1B, tālr. 67804739, e-pasts: Signe.Terihova@tna.lv