TNA izdevējdarbības mērķis ir gan juristu un citu tiesību piemērotāju izglītošana, gan Latvijas tiesību zinātnes attīstība, gan sabiedrības informēšana par tiesībām.
TNA izdevējdarbība ir vērsta trijos virzienos: juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu krājumu un komentāru, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanā, ik gadu izdodot vairāk nekā 20 juridiska rakstura grāmatu.
Grāmatas tiek sagatavotas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un tiesību zinātnes autoritātēm, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Augstāko tiesu un citām tiesību aizsargājošām institūcijām.
Sagatavojot dažādus tiesību aktu krājumus, TNA ievēro tiesībsargājošo institūciju vajadzības un prasības, kā arī jurisprudences studiju mācību programmas. Tiesību aktu tekstu redakcijas tiek sagatavotas, izmantojot tikai oficiālos informācijas avotus.
TNA krājumos apkopo vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu dažādu instanču tiesu nolēmumus, kā arī Satversmes tiesas spriedumus. Izdevumi tiek veidoti tā, lai tie būtu ērti izmantojami un lai lasītājs varētu viegli atrast viņu interesējošo tiesas nolēmumu. Šie izdevumi ir nozīmīgs judikatūras un tiesu prakses avots, kas palīdz tiesu prakses pētīšanā, juridiskās domas un juridiskās kultūras veidošanā.

TNA grāmatu apgādam ir šādas tirdzniecības vietas:

TNA grāmatu kiosks: Rīgā, Brīvības bulvārī 34, Rīgas apgabaltiesas ēkas 1.stāvā

tālr. +371 67284531

Darba laiks: pirmdien–piektdien 9:30–12:00, 12:30–16:00

kiosks Brivibas 34 Rigas apgabaltiesa

TNA birojs: Rīgā, Baldones ielā 1B

tālr. +371 67804742

Darba laiks: pirmdien–ceturtdien 8:30–16:00, piektdien 8:30–15:00

0RK7542

TNA bankas rekvizīti grāmatu pasūtīšanai 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”

Baldones iela 1B, LV-1007, Rīga

Reģistrācijas Nr. 40003334410

PVN Nr. LV40003334410

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV08UNLA0050013897897

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļa

 

Tālr.: 67804738, 67804742, 67804758

E-pasts: gramatas@tna.lv

 

 

TNA grāmatu veikals
Satversmes tiesas procesa tiesības
Jānis Neimanis
Satversmes procesa tiesibas
21.00 €
Pirkt
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem
Valentija Liholaja
Noziedz noda kvalif Liholaja
24.00 €
Pirkt
Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības. Otrais papildinātais izdevums. K.Gailīša, A.Bukas, C.Schewe (zin.red.)
A.Buka, C.Schewe, K.Gailītis, V.Kalniņa, K.Markus, A.Potaičuks, Ģ.Strazdiņš
ES tiesibas I daa 2.pap izd.
20.00 €
Pirkt
Grāmatu internetveikals