TNA izdevējdarbības mērķis ir gan juristu un citu tiesību piemērotāju izglītošana, gan Latvijas tiesību zinātnes attīstība, gan sabiedrības informēšana par tiesībām.
TNA izdevējdarbība ir vērsta trijos virzienos: juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu krājumu un komentāru, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanā, ik gadu izdodot vairāk nekā 20 juridiska rakstura grāmatu.
Grāmatas tiek sagatavotas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un tiesību zinātnes autoritātēm, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Augstāko tiesu un citām tiesību aizsargājošām institūcijām.
Sagatavojot dažādus tiesību aktu krājumus, TNA ievēro tiesībsargājošo institūciju vajadzības un prasības, kā arī jurisprudences studiju mācību programmas. Tiesību aktu tekstu redakcijas tiek sagatavotas, izmantojot tikai oficiālos informācijas avotus.
TNA krājumos apkopo vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu dažādu instanču tiesu nolēmumus, kā arī Satversmes tiesas spriedumus. Izdevumi tiek veidoti tā, lai tie būtu ērti izmantojami un lai lasītājs varētu viegli atrast viņu interesējošo tiesas nolēmumu. Šie izdevumi ir nozīmīgs judikatūras un tiesu prakses avots, kas palīdz tiesu prakses pētīšanā, juridiskās domas un juridiskās kultūras veidošanā.

TNA grāmatu apgādam ir šādas tirdzniecības vietas:

TNA grāmatu kiosks: Rīgā, Brīvības bulvārī 34, Rīgas apgabaltiesas ēkas 1.stāvā

tālr. +371 67284531

Darba laiks: pirmdien–piektdien 9:30–12:00, 12:30–16:00

kiosks Brivibas 34 Rigas apgabaltiesa

TNA birojs: Rīgā, Baldones ielā 1B

tālr. +371 67804742

Darba laiks: pirmdien–ceturtdien 8:30–16:00, piektdien 8:30–15:00

0RK7542

TNA bankas rekvizīti grāmatu pasūtīšanai 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”

Baldones iela 1B, LV-1007, Rīga

Reģistrācijas Nr. 40003334410

PVN Nr. LV40003334410

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV08UNLA0050013897897

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļa

 

Tālr.: 67804738, 67804742, 67804758

E-pasts: gramatas@tna.lv

 

 

TNA grāmatu veikals
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums
Autoru kolektīvs
ZIEMELE Cilvektiesibas
48.00 €
Pirkt
Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā
Irēna Liepiņa
Darbinieku aizsardziba LIEPIA
29.95 €
Pirkt
Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem
Evija Novicāne
Valdes loceka atb NOVICANE
25.00 €
Pirkt
Grāmatu internetveikals