Aicinām pievienoties mūsu komandai

 

IT speciālisti/-u

 

 

Galvenie darba pienākumi:

-       administrēt serverus, informācijas sistēmas;

-       uzraudzīt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu darbību, kā arī uzturēt tehnisko dokumentāciju;

-       realizēt izmaiņu ieviešanu informācijas sistēmās un to platformās.

 

Prasības kandidātam/-ei:

-       zināšanas par Linux vai MS Windows Server , MySQL vai MS SQL Server administrēšanas līmenī;

-       zināšanas par Zabbix, IIS, Apache vai Nginx, Vmware vai HyperV administrēšanas līmenī;

-       padziļinātas zināšanas datortīkla pārvaldībā; 

-       teicamas latviešu valodas zināšanas;

-       labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

-       spēja un vēlme mācīties un profesionāli attīstīties.

 

Mēs piedāvājam:

-       profesionālu un atsaucīgu komandu;

-       veselības apdrošināšanu un citus labumus;

-       atalgojumu no EUR 1700.00 (bruto) mēnesī, atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumu un CV uz e-pasta adresi: personals@tna.lv.

 

 

 

Informācijas sistēmas drošības speciālisti/-u 

 

Galvenie darba pienākumi:

-    organizēt un uzturēt informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības sistēmu;

-    nodrošināt informācijas drošības pakalpojumu sniegšanu;

-    uzturēt iekšējos normatīvos aktus, procedūras, attiecībā uz informācijas sistēmu drošību, veikt to ievērošanas kontroli;

-    pārraudzīt un analizēt informācijas tehnoloģiju iekārtu pierakstus, organizēt konstatēto nepilnību novēršanu.

 

Prasības kandidātam/-ei:

-   padziļināta pieredze un zināšanas informācijas drošības pārvaldībā;

-   pieredze  risku pārvaldībā un dokumentu pārvaldībā;

-   labas komunikācijas prasmes, pašdisciplīna, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

-   valsts valodas zināšanas (minimālā prasība C līmenis 1. pakāpe);

-   vēlme mācīties un profesionāli attīstīties.

 

Prasības, kuras būtu vēlamas, bet nav obligātas:

-    pieredze tehnoloģisko iekārtu drošības pārbaudes veikšanā;

-    augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība datorzinātņu specialitātē;

-     sertifikāti informācijas drošības pārvaldībā.

 

Mēs piedāvājam:

-    interesantu, pieredzes bagātu un atbildīgu darbu;

-    zinošu un atsaucīgu komandu;

-    profesionālās attīstības iespējas;

-    veselības apdrošināšanu un citus labumus;

-    atalgojumu, sākot no EUR 2000.00 (bruto) mēnesī, atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumu un CV uz e-pasta adresi: personals@tna.lv.

  

 

Projekta vadītāju

(uz noteiktu laiku) 

 

Galvenie darba pienākumi:

-      vadīt un koordinēt jaunā cietuma kompleksa būves, Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecības projektu, turpmāk – projekts;

-      plānot, aktualizēt un kontrolēt projekta aktivitātes un projekta aktivitāšu īstenošanas termiņus atbilstoši projekta plānam;

-      nodrošināt projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu atbilstoši laika grafikam un budžetam;

-      nodrošināt projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli;

-      organizēt projekta iepirkumu plānošanu, organizēt projekta iepirkumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi, dalība iepirkumu komisijās;

-      organizēt projekta iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu un pārraudzīt noslēgto iepirkumu līgumu saistību izpildi un nodrošināt saistību izpildes finanšu kontroli;

-      kompetences ietvaros nodrošināt būvniecības procesu atbilstoši projekta un līguma prasībām;

-      organizēt un vadīt projekta komandas darbu;

-      organizēt un vadīt regulāras tikšanās ar projektā iesaistītajām pusēm, institūcijām;

-      prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.

 

Prasības kandidātam/-ei:

-      augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

-      profesionālās zināšanas un vismaz 5 gadu pieredze projektu vadībā un projekta komandas vadīšanā;

-      vismaz 5 gadu praktiskā pieredze darbā ar nozīmīgu infrastruktūras objektu (projekta izmaksu apjoms ir vismaz 10 + milj EUR) ieviešanas vadīšanu un ar to saistītu jautājumu risināšanā;

-      nepieciešamība kārtot pielaidi valsts noslēpumam;

-      valsts valodas zināšanas - augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2);

-      angļu valodas zināšanas vidējā līmenī (minimālā prasība – B1);

-      izpratne par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem un dokumentiem;

-      zināšanas publisko iepirkumu jomā;

-      zināšanas risku pārvaldībā;

-      teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

-       pieredzi viena no lielākajiem projektiem Latvijā vadīšanā un īstenošanā - Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas;

-       profesionālu un atsaucīgu komandu;

-       darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

-       veselības apdrošināšanu;

-       atalgojumu no EUR 3000.00 līdz EUR 4500.00 (bruto) mēnesī, atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

 

Informācija par projektu:

Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29.  

Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība - 51 092 m². 

Plānotais projekta izmaksu apjoms: 140 + milj EUR.

Plānotais projekta realizācijas termiņš: 2025. gads.

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumu un CV līdz 18.06.2021. uz e-pasta adresi: personals@tna.lv.

 

 

 

NB! Mēs sazināsimies ar Jums, ja būsiet izvirzīts/-a otrajai atlases kārtai.

 

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt personas datu apstrādei. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Apliecinām, ka bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām. Dati tiks glabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises. Datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003334410, juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67804733, e-pasts: tna@tna.lv.