Aicinām pievienoties mūsu komandai

 

Projekta vadītāju

(uz noteiktu laiku)

 

 

Informācija par projektu:

Cietuma kompleksa būve atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29
Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība - 51 092 m² 
Plānotais projekta izmaksu apjoms: 140 + milj EUR
Plānotais projekta realizācijas termiņš: 2025. gads

 

Projekta vadītājam tiks uzticēta  atbildība par jauna, valstij stratēģiski nozīmīga un tehniskās specifikācijas ziņā unikāla objekta būvniecības pārvaldību

 

 

Galvenie darba pienākumi:

-      vadīt un koordinēt jaunā cietuma kompleksa būves, Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecības projektu, turpmāk – projekts;

-      plānot, aktualizēt un kontrolēt projekta aktivitātes un projekta aktivitāšu īstenošanas termiņus atbilstoši projekta plānam;

-      nodrošināt projekta mērķa un paredzēto rezultātu sasniegšanu atbilstoši laika grafikam un budžetam;

-      nodrošināt projekta finanšu budžetu izlietojuma kontroli;

-      organizēt projekta iepirkumu plānošanu, organizēt projekta iepirkumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu izstrādi, dalība iepirkumu komisijās;

-      organizēt projekta iepirkuma līgumu noslēgšanas procesu un pārraudzīt noslēgto iepirkumu līgumu saistību izpildi un nodrošināt saistību izpildes finanšu kontroli;

-      kompetences ietvaros nodrošināt būvniecības procesu atbilstoši projekta un līguma prasībām;

-      organizēt un vadīt projekta komandas darbu;

-      organizēt un vadīt regulāras tikšanās ar projektā iesaistītajām pusēm, institūcijām;

-      prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.

 

Prasības kandidātam/-ei:

-      augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

-      profesionālās zināšanas un vismaz 5 gadu pieredze projektu vadībā un projekta komandas vadīšanā;

-      vismaz 5 gadu praktiskā pieredze darbā ar nozīmīgu infrastruktūras objektu (projekta izmaksu apjoms ir vismaz 10 + milj EUR) ieviešanas vadīšanu un ar to saistītu jautājumu risināšanā;

-      nepieciešamība kārtot pielaidi valsts noslēpumam;

-      valsts valodas zināšanas - augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2);

-      izpratne par Latvijas, Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem būvniecības normatīvajiem aktiem un dokumentiem;

-      zināšanas publisko iepirkumu jomā;

-      zināšanas risku pārvaldībā;

-      teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

-       pieredzi viena no lielākajiem projektiem Latvijā vadīšanā un īstenošanā - Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas;

-       profesionālu un atsaucīgu komandu;

-       darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

-       veselības apdrošināšanu;

-       atalgojumu līdz EUR 4500.00 (bruto) mēnesī, atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

 

Gaidīsim Jūsu pieteikuma dokumentus (CV un motivācijas vēstuli) līdz 02.02.2022., pieteikumiem izmantojot norādīto saiti:

https://talentor-latvia.recman.no/job.php?job_id=251149

 

 

 

 

IT speciālisti/-u

 

 

Galvenie darba pienākumi:

-       administrēt serverus, informācijas sistēmas;

-       uzraudzīt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu darbību, kā arī uzturēt tehnisko dokumentāciju;

-       realizēt izmaiņu ieviešanu informācijas sistēmās un to platformās.

 

Prasības kandidātam/-ei:

-       zināšanas par Linux vai MS Windows Server , MySQL vai MS SQL Server administrēšanas līmenī;

-       zināšanas par Zabbix, IIS, Apache vai Nginx, Vmware vai HyperV administrēšanas līmenī;

-       padziļinātas zināšanas datortīkla pārvaldībā; 

-       teicamas latviešu valodas zināšanas;

-       labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

-       spēja un vēlme mācīties un profesionāli attīstīties.

 

Mēs piedāvājam:

-       profesionālu un atsaucīgu komandu;

-       veselības apdrošināšanu un citus labumus;

-       atalgojumu no EUR 1700.00 (bruto) mēnesī, atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas.

 

 

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt personas datu apstrādei. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Apliecinām, ka bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām. Dati tiks glabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises. Datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs: 40003334410, juridiskā adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67804733, e-pasts: tna@tna.lv.