Citu izdevēju grāmatu realizācija

TNA pieņem realizācijai citu izdevēju juridisko literatūru, pārdodot to:

- TNA e-grāmatnīcā;

- TNA grāmatu tirdzniecības vietās (Rīgā, Brīvības bulvārī 34 un Rīgā, Baldones ielā 1B);

- Vairumtirdzniecībā.

Par iespēju realizēt juridisko literatūru TNA pārdošanas vietās interesēties pie mūsu pārdošanas speciālistiem, zvanot pa tālruni 67804758, 67804742 vai rakstot uz e-pastu: gramatas@tna.lv

 

Vairumtirdzniecība

Ja vēlaties iegādāties grāmatas tālākpārdošanai (realizācijai mazumtirdzniecības vietās), Jums jānoslēdz komisijas līgums, iepriekš sazinoties ar TNA grāmatu pārdošanas speciālistiem, zvanot pa tālruni 67804758, 67804742 vai rakstot uz e-pastu: gramatas@tna.lv

 

Izbraukuma tirdzniecība

TNA organizē juridiskās literatūras izbraukuma tirdzniecību dažādos juristu pasākumos, kā arī juridiskajās mācību iestādēs. Jūs varat pieteikt juridiskās literatūras izbraukuma tirdzniecību Jūsu plānotajam pasākumam vai studiju procesa nodrošināšanai, zvanot pa tālruni 67804758, 67804742 vai rakstot uz e-pastu: gramatas@tna.lv