Grāmatu iespiešana pēc klienta pieprasījuma (print-on- demand) – tas ir izdevniecības pakalpojums, kas nodrošina iespēju iespiest konkrētu grāmatu no TNA piedāvātā grāmatu saraksta (sarakstu sk. tālāk) pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no klienta.

 

Šis pakalpojums dod iespēju:

1. Iegādāties izpārdotās un apgrozījumā vairāk neesošās TNA izdotās grāmatas.

2. Iegādāties grāmatas, pēc kurām ir ierobežots pieprasījums un kuras nav paredzēts izdot tradicionālajā iespiešanas veidā.

3. Izvēlēties pasūtamajai grāmatai vēlamo vāku. Ja grāmata iepriekš bijusi iespiesta tikai cietajos vākos, klients var pasūtīt šo grāmatu gan mīkstajos, gan cietajos vākos.

 

Pašlaik pēc klienta pieprasījuma piedāvājam iespiest šādas grāmatas:

1) Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 12.sējums, 1933

http://tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/n0sMqoV5ZK

2) Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 13.sējums, 1934

http://tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/18USPYTaQQ

3) Kārlis Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē

http://tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/SXmRWxEgko

4) Kārlis Dišlers. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas

http://tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/18Vrr3RvrA

5) Erlens Kalniņš. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās

http://www.tna.lv/lv/shop/product/16/14/date/0/0/1/NuB8r1LS5W

6) Pauls Mincs. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem (1.grāmata), ISBN 9984-671- 91-7

http://www.tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/spjB5A0yLS

7) Pauls Mincs. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem (2.grāmata), ISBN 9984-671- 90-9

http://www.tna.lv/lv/shop/product/0/0/date/0/0/1/spjBtrm5Es

 

Pasūtījuma izpildes laiks no klienta maksājuma apstiprinājuma saņemšanas dienas (piegādes laiks netiek ierēķināts):

- grāmatām mīkstajā iesējumā – 3 (trīs) darbdienas;
- grāmatām cietajā iesējumā – 7 (septiņas) kalendāra dienas.

 

Tāpat kā veicot jebkuru citu pasūtījumu TNA e-grāmatnīcā, klientam ir iespēja izvēlēties pasūtījuma piegādes veidu:

- pa pastu (Ekspress pasts);
- tieša piegāde Rīgā;
- TNA grāmatu kioskā vai birojā.

Pasūtījuma piegāde notiks saskaņā ar TNA e-grāmatnīcas noteikumiem.