ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS RĪGĀ, 11.NOVEMBRA KRASTMALĀ 31, PĀRBŪVE TIESLIETU AKADĒMIJAS IZVEIDEI

Iepirkuma publikācija EIS

Iepirkuma publikācija IUB

Iepirkuma publikācija ES

Iepirkums pārtraukts. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta divpadsmito daļu Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai konkursa procedūrā ar sarunām pieteikumu vai piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts vai pretendents un pirms iepirkuma izsludināšanas netika rīkota apspriede ar piegādātajiem.

TNA2024/3
15.02.2024
ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS RĪGĀ, 11.NOVEMBRA KRASTMALĀ 31, PĀRBŪVE TIESLIETU AKADĒMIJAS IZVEIDEI
TNA2024/1
09.02.2024
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadības pakalpojumi
TNA2023/16
22.01.2024
ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS RĪGĀ, DAUGAVGRĪVAS IELĀ 58, 1. STĀVA REMONTS
TNA2023/7
06.11.2023
Informācijas sistēmu drošības testēšana
TNA2023/15
25.09.2023
Ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošana Jelgavas tiesas ēkā, Dambja ielā 12, Jelgavā
TNA2023/12
15.09.2023
Ēkas Jēkabpilī, Neretas ielā 39, koplietošanas telpu uzkopšana 2 gadus
TNA2023/14
13.09.2023
ELEKTRONISKĀS PIETEIKUMU SISTĒMAS (EPS) UN CITU INFORMĀCIJAS SISTĒMU PILNVEIDES, DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAS, ATJAUNOŠANAS, ADMINISTRĒŠANAS UN INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
TNA2023/8
25.08.2023
Nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Neretas ielā 39, teritorijas un pazemes autostāvvietu uzkopšana 2 gadus
TNA 2023/13
14.08.2023
SIA „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2023/11
27.07.2023
Biroja ēkas fasādes atjaunošana un pārbūve bez apjoma palielināšanas Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā
TNA2023/9
17.07.2023
Kokskaidu granulu piegāde 2023./2024.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē
TNA2023/10
11.07.2023
Nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 15, teritorijas labiekārtošana
TNA2023/6
19.05.2023
Administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 4. stāva remonts
TNA 2023/3
15.05.2023
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA 2023/5
04.05.2023
SIA “Tiesu namu aģentūra” vadības sistēmu platformas iegāde un uzstādīšanas atbalsts
TNA2022/23
22.03.2023
Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B, Valmierā, Tērbatas ielā 13, un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9
TNA2023/4
09.03.2023
SIA “Tiesu namu aģentūra” informācijas drošības pakalpojumu sniegšana
TNA2023/2
16.02.2023
Tiesas ēkas Liepājā, Tiesu ielā 5, jumta seguma atjaunošana
TNA2023/1
08.02.2023
SIA “Tiesu namu aģentūra” informācijas drošības pakalpojumu sniegšana
TNA2022/20
02.12.2022
Biroja telpu pielāgošana nomnieka vajadzībām ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 15, 1. un 2. stāvā
TNA2022/21
29.11.2022
Elektroenerģijas iegāde SIA “Tiesu namu aģentūra” vajadzībām
TNA2022/19
26.09.2022
SIA “Tiesu namu aģentūra” biznesa modeļa izvērtējums un stratēģisko attīstības virzienu noteikšana
TNA2022/15
21.09.2022
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2022/17
09.09.2022
SIA „Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 un ISO 50001 standartu prasībām
TNA2022/18
06.09.2022
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā
TNA2022/16
03.09.2022
SIA “Tiesu namu aģentūra” mājas lapas nefunkcionālo prasību ieviešana un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma publikācija EIS

Iepirkuma publikācija IUB

Iepirkumā “SIA “Tiesu namu aģentūra” mājas lapas nefunkcionālo prasību ieviešana un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu sniegšana” (TNA 2022/14) netika iesniegts neviens piedāvājums. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

TNA2022/14
24.08.2022
Pieteikumu apstrādes sistēmas EPS papildu funkcionalitātes izstrāde
TNA2022/13
22.08.2022
SIA „Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 un ISO 50001 standartu prasībām

Iepirkuma publikācija EIS

Iepirkuma publikācija IUB

Iepirkumā “SIA “Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 un ISO 50001 standartu prasībām” (TNA 2022/11) netika iesniegts neviens piedāvājums. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.

TNA2022/11
16.08.2022
Informatīvo displeju iegāde un infrastruktūras profesionālais atbalsts
TNA2022/2
06.08.2022
SIA „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2022/10
22.07.2022
KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE 2022./2023.G. APKURES SEZONAI LIMBAŽOS, TALSOS, SIGULDĀ, VALKĀ UN ALŪKSNĒ
TNA2022/9
12.07.2022
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2022/12
11.07.2022
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2022/8
15.06.2022
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ,
BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
TNA2022/7
10.06.2022
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2022/4
27.04.2022
Administratīvās ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, fasādes atjaunošana.
TNA2022/5
14.03.2022
Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9
TNA2022/3
03.02.2022
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvprojekta ekspertīze

Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktā noteikto.

TNA 2021/14
31.12.2021
Elektroenerģijas iegāde SIA „Tiesu namu aģentūra” vajadzībām
TNA2021/22
01.11.2021
Serveru un disku masīvu profesionālais atbalsts
TNA2021/21
20.10.2021
Ēkas Jēkabpilī, Neretas ielā 39, koplietošanas telpu uzkopšana 2 gadus
TNA2021/20
30.08.2021
Nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Neretas ielā 39, teritorijas un pazemes autostāvvietu uzkopšana 2 gadus
TNA 2021/19
09.08.2021
Kokskaidu granulu piegāde 2021./2022.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē
TNA2021/18
04.08.2021
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība
TNA2021/5
30.07.2021
SIA „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2021/17
26.07.2021
Vides pieejamības uzlabošanas risinājumu realizācija, ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana administratīvajai ēkai Rīgā, Raiņa bulvārī 15
TNA2021/15
15.06.2021
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi
TNA 2021/6
24.05.2021
Elektroniskās pieteikumu sistēmas (EPS) pilnveide
TNA2021/13
05.05.2021
Ģeotehniskā izpēte Alsungas ielā 29, Liepājā
TNA2021/9
20.04.2021
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2021/12
12.04.2021
Administratīvās ēkas Raiņa bulvārī 15, Rīgā iekštelpu remonts
TNA2021/10
23.03.2021
Teritorijas Alsungas ielā 29, Liepājā, izpēte uz sprādzienbīstamu priekšmetu un nesprāgušu munīciju
TNA2021/8
16.03.2021
Informācijas ekrānu tehniskā atbalsta nodrošināšana
TNA2021/4
19.02.2021
TERITORIJAS UZKOPŠANA ADMINISTRATĪVAJĀS ĒKĀS RĪGĀ
TNA2021/2
19.02.2021
Programmatūras BeyondTrust Remote Support uzturēšanas un papildus licenču iegāde
TNA 2021/3
08.02.2021
2 tiesas zāļu remonts Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2 stāvā
TNA2021/1
15.01.2021
Remontdarbi ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 3.stāvā, saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju.

TNA2020/18
04.12.2020
TERITORIJAS UZKOPŠANA ADMINISTRATĪVAJĀS ĒKĀS RĪGĀ
TNA2020/17
04.11.2020
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts

18 (astoņpadsmit) mēnešus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2020/15
07.09.2020
Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.g. apkures sezonai
Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē
TNA2020/12
27.07.2020
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2020/9
29.06.2020
Multifunkcionālo drukas iekārtu noma
Pasūtītāja kontaktpersona - par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Sandis Vulis, tālrunis +371 67804744, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 25. jūnija plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
Iepirkuma nolikums
Ieinteresēto piegādātāju jautājumi par nolikumu un pasūtītāja atbildes uz tiem
Iepirkuma komisijas 14.07.2020. lēmums
TNA2020/7
09.06.2020
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2020/8
27.05.2020
SERVERU INFRASTRUKTŪRAS (DISKU MASĪVU) MODERNIZĀCIJA
TNA2020/5
05.05.2020
Remontdarbi ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 3.stāvā
TNA2020/6
29.04.2020
Kosmētiskais remonts ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 2.stāvā
TNA2020/4
13.03.2020
Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana
TNA2019/21
26.02.2020
Ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā, jumta seguma atjaunošanas 2.kārta
TNA2020/2
24.02.2020
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts
2 gadus VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2020/3
29.01.2020
Iekštelpu apdares atjaunošana Rīgas apgabaltiesas ēkas pirmajā stāvā, Rīgā, Brīvības bulvārī 34
TNA2020/1
02.01.2020
Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9
TNA2019/22
17.12.2019
Disku masīva plaukta iegāde un uzstādīšana
TNA2019/15
26.11.2019
Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana
TNA2019/18
16.10.2019
Kosmētiskais remonts ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, 2.stāvā
TNA2019/19
04.10.2019
BŪVDARBI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ LOMONOSOVA IELĀ 10, RĪGĀ

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.

Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā, līdz 2019. gada 18. septembra plkst. 11:00, iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkuma publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

TNA2019/16
28.08.2019
VAS „Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 27001 un ISO 20000-1 standartu prasībām
TNA2019/7
26.08.2019
Ēkas Jēkabpilī, Neretas ielā 39, koplietošanas telpu uzkopšana 2 gadus
TNA2019/17
22.08.2019
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2019/9
21.08.2019
Ēkas Jēkabpilī, Neretas ielā 39, koplietošanas telpu uzkopšana 2 gadus

Iepirkums pārtraukts

Iemesls: Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu (pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums).
Lēmuma pieņemšanas datums: 20/08/2019

TNA2019/11
21.08.2019
Nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Neretas ielā 39, teritorijas un pazemes autostāvvietu uzkopšana 2 gadus
TNA2019/12
19.08.2019
Kokskaidu granulu piegāde 2019./2020.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē
TNA2019/13
01.08.2019
Nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Neretas ielā 39, teritorijas un pazemes autostāvvietu uzkopšana 2 gadus

Identifikācijas Nr. TNA2019/12

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 13. augusta plkst. 11.00, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas dalībnieks Uldis Bērziņš, tālrunis 28641129, elektroniskā pasta adrese uldis.berzins@tna.lv

 

Iepirkuma nolikums

TNA2019/12
25.07.2019
Elektroenerģijas iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 26. augusta plkst.11:00.

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

TNA2019/14
20.07.2019
Kokskaidu granulu piegāde 2019./2020.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 30. jūlijam plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

TNA2019/13
16.07.2019
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 12. augusta plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkuma publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

TNA2019/8
15.07.2019
Iekštelpu kosmētiskais remonts Rīgas apgabaltiesas ēkā Rīgā, Brīvības bulvārī 34
TNA2019/5
10.06.2019
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 1 gadu VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2019/4
23.05.2019
Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
TNA2019/1
20.03.2019
Kurzemes apgabaltiesas ēkas jumta seguma atjaunošanas pirmā kārta Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā
TNA2018/12
15.11.2018
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā
TNA2018/19
08.11.2018
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva iekštelpu remonts
TNA2018/17
31.10.2018
Atklāts konkurss "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība"

Atklāta konkursa ziņojums

Ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 41 1. § 23. punkts) pieņemto lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022. gadam, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu.

TNA2018/10
24.10.2018
Atklāts konkurss „Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/9)

Atklāta konkursa ziņojums

Ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra ārkārtas sēdē (protokols Nr. 41 1. § 23. punkts) pieņemto lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022. gadam, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu.

TNA2018/9
08.10.2018
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma
TNA 2018/15
27.08.2018
VAS "Tiesu namu aģentūra" darbinieku veselības apdrošināšana
TNA 2018/13
24.08.2018
Kokskaidu granulu piegāde 2018./2019.g. apkures sezonai tiesas ēkām Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2018/14
20.08.2018
Kokskaidu granulu piegāde 2018./2019.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē

Iepirkums Nr.TNA2018/11 pārtraukts

Iemesls: Tehniskas kļūdas dēļ netika izvērtēti visi iesniegtie piedāvājumi
Lēmuma pieņemšanas datums: 06/08/2018

TNA2018/11
19.06.2018
Konsultāciju pakalpojumi par IT infrastruktūras uzturēšanu
TNA2018/5
07.05.2018
Siltumtrases pārbūve un teritorijas labiekārtošana ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, un ārējo siltumtīklu un ūdens ievada izbūve ēkā Rēzeknē, Dārzu ielā 24
TNA2018/8
23.04.2018
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2018/6
17.04.2018
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2018/7
17.04.2018
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva kabinetu un koridora kosmētiskais remonts

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 19. februāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Darba apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas 21.02.2018. lēmums par rezultātiem

Iepirkuma līgums

TNA2018/4
05.02.2018
Klientu apkalpošanas centra un uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūve ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 1.stāvā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzētTehniskās specifikācijas pielikumi:

 Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1 – Dizaina projekts

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 – Invalīdu uzbrauktuves izstrāde

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 3 – Darbu apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas 19.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/3
22.01.2018
Informācijas ekrānu iegāde un uzturēšana

Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, elektroniskā pasta adrese sandis.vulis@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 8. februārim, plkst. 12.00, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumi tiks atvērti VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs) 2018. gada 8. februārī, plkst. 12.00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Atklāta konkursa nolikums

Jautājumi/atbildes par nolikumu

Atklāta konkursa nolikums ar 23.01.2018. grozījumiem

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Iepirkuma līgums

TNA2017/18
18.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 Energosertifikāts

Iepirkuma komisijas 06.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/1
17.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 30. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2. Ēkas energosertifikāts

Iepirkuma komisijas 06.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/2
17.01.2018
Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā labiekārtošana

 Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir paredzēta 2018. gada 29. janvārī plkst. 11.00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Iepirkuma nolikums

Esošo koku inventarizācijas lieta

Apstādījumu inventarizācija.Cērtamo koku plāns

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

TNA2017/19
04.01.2018
Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. decembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma komisijas 29.12.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/20
08.12.2017
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Iepirkuma komisijas 20.12.2017. lēmums:

Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu (pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums).

 

 

TNA 2017/17
23.11.2017
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Iepirkuma komisijas 20.12.2017. lēmums:

Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu (pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums).

 

TNA 2017/16
22.11.2017
Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

Instrukcija pretendentiem

Iepirkuma komisijas 09.11.2017. lēmums:

Izsludinātā iepirkuma nolikuma finanšu piedāvājumā, pozīcijā par neregulāri veicamajiem darbiem cenas izvērtēšanai bija jāparedz cena par 1 stundu, bet finanšu piedāvājuma formā kļūdaini bija norādīta cena par 1 mēnesi. Savus piedāvājumus iepirkumam iesniedza divi pretendenti, no kuriem viens norādīja neregulāri veicamo darbu cenu par 1 stundu, otrs norādīja neregulāri veicamo darbu cenu par 1 mēnesi, līdz ar to iepirkuma komisijai nebija iespēju salīdzināt abu pretendentu finanšu piedāvājumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, 09.11.2017. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkoto iepirkuma procedūru Nr. TNA 2017/15.

TNA2017/15
20.10.2017
Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,
Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ēriks Dunovskis, tālrunis 67804765, elektroniskā pasta adrese eriks.dunovskis@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 2. oktobra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme paredzēta 2017. gada 2.oktobra plkst. 11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Atklāta konkursa nolikums ar 18.09.2017. grozījumiem

 Jautājumi/atbildes par nolikumu 1

Jautājumi/atbildes par nolikumu 2

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Iepirkuma līgums

 

 

TNA2017/10
11.09.2017
Kokskaidu granulu piegāde 2017./2018.g. apkures sezonai tiesas ēkām Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 1. septembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Instrukcija pretendentiem

Iepirkuma komisijas 06.09.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/13
21.08.2017
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 12.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi vai nosūtot to pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītāja kontaktpersona - VAS "Tiesu namu aģentūra"Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, e-pasta adrese: tna@tna.lv.

Nolikums

Iepirkuma komisijas 31.08.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

 

 

 

 

TNA2017/14
10.08.2017
Nekustamā īpašuma Rīgā, Baldones ielā 1B, palīgtelpu pārbūve par biroja telpām

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv. 

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 8

Iepirkuma komisijas 28.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/2
08.08.2017
Telpu uzkopšana ēkās Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 14. augusta plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma komisijas 25.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/8
02.08.2017
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana

Pasūtītāja kontaktpersona – VAS „Tiesu namu aģentūra” personāla vadītāja Gundega Vistiņa, tālrunis: 67804752, fakss: 67804734, e-pasta adrese: Gundega.Vistina@tna.lv.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 14. augusta plkst. 12.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4

Iepirkuma komisijas 22.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/12
02.08.2017
Elektroenerģijas iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ēriks Dunovskis, tālrunis 67804765, elektroniskā pasta adrese eriks.dunovskis@tna.lv.  

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. augustam plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme paredzēta 2017. gada 15. augusta plkst. 11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Atklāta konkursa nolikums.

Pretendentu jautājumi/Pasūtītāja atbildes 1

Procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

TNA2017/9
07.07.2017
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3.stāva telpu gaismas aprīkojuma iegāde

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 5. jūnija plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma komisijas 13.06.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/7
23.05.2017
Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva sanāksmju telpas izbūve

Pasūtītāja kontaktpersona

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese: janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. maija plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1_Dizaina projekts

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2_Darba apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/6
12.05.2017
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, BŪVUZRAUDZĪBA
TNA2017/4
27.02.2017
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, BŪVNIECĪBA

Atklāts konkurss ar identifikācijas Nr.TNA2016/44

Piedāvājums jāiesniedz VAS “Tiesu namu aģentūra” līdz 2017. gada 31. maijam (piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts), plkst. 11.00. Piedāvājuma iesniegšanas adrese ir Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, 153. kab.

Kontaktpersona saziņai ar iepirkuma komisiju ir:

Agris Balodis
Tālrunis:      +371 67 804 754; +371 29 138 828
Telefakss:    +371 67 804 734
E-pasts:        tna@tna.lv

Atklāta konkursa nolikums

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 17.03.2017.

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 03.04.2017.

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 27.04.2017.

Atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.8 (līguma projekts)

Jautājumi un atbildes_1

Jautājumi un atbildes_2

Jautājumi un atbildes_3

Jautājumi un atbildes_4

Jautājumi un atbildes_5

Jautājumi un atbildes_6

Jautājumi un atbildes_7

Jautājumi un atbildes_8

Jautājumi un atbildes_9

Iepirkuma komisijas lēmums

TNA2016/44
17.02.2017
Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās
Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, mobilais tālrunis: 26456958, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada ­24. janvārim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu.Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Instrukcija

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/3
13.01.2017
Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts
Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Instrukcija

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/1
13.01.2017
Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, rekonstrukcijas projekta izstrāde un rekonstrukcija
TNA2016/5
14.11.2016
Juridisko pakalpojumu sniegšana Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai
TNA2016/42
09.11.2016
AS „Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 20000-1 un ISO 27001 standartu prasībām
TNA2016/41
04.11.2016
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā
TNA2016/31
19.10.2016
Konsultāciju pakalpojumi par IT infrastruktūras uzturēšanu
TNA2016/40
07.10.2016
Izpratnes veidošana un informatīvais atbalsts Tiesu namu aģentūra infrastruktūras projektiem
TNA2016/32
04.10.2016
Teritorijas uzkopšana Rīgas ielā 47, Valmierā, un Tērbatas ielā 13, Valmierā
TNA2016/36
21.09.2016
Kokskaidu granulu piegāde 2016./2017.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2016/34
20.09.2016
Tiesas ēkas piebūves Ventspilī, Katrīnas ielā 14, projektēšana un būvniecība
TNA2016/28
13.09.2016
Teritorijas un koplietošanas telpu uzkopšana Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā
TNA2016/37
05.09.2016
Teritorijas uzkopšana Rīgas ielā 18, Daugavpilī
TNA2016/38
05.09.2016
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2016/30
24.08.2016
Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana
TNA2016/29
22.08.2016
Centralizētas informācijas ekrānu infrastruktūras iegāde un ieviešana
TNA2016/21
11.08.2016
Telpu uzkopšana ēkās Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14
TNA2016/23
19.07.2016
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma
TNA2016/16
15.07.2016
Lietus kanalizācijas novadīšana un pagalma bruģēšana nekustamajā īpašumā Cēsīs, Raunas ielā 14
TNA2016/22
07.07.2016
„Administratīvās ēkas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Jēkabpilī”
TNA2016/24
07.07.2016
Teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58
TNA2016/6
17.06.2016
Grāmatu internetveikala ar integrēto noliktavas uzskaites sistēmu programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana
TNA2016/17
09.06.2016
Kondicionieru iegāde un uzstādīšana ēkā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4
TNA2016/20
26.05.2016
Nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, pagalma fasādes atjaunošana
TNA2016/3
20.05.2016
Ēkas Rīgā, Šķūņu ielā 17, fasādes atjaunošana
TNA2016/19
18.05.2016
Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve ēkai Rīgā, Lomonosova ielā 10

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un

reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena  (EUR bez PVN)

SIA “VEGA 1”,

42103021066

Dūņu iela 8,

Liepāja, LV-3401

419 691,40

 

Informācija par iepirkuma rezultātiem (publikācija IUB):

https://pvs.iub.gov.lv/show/449500

Iepirkuma līgums

Vienošanās Nr. 1 pie iepirkuma līguma

TNA2016/8
11.05.2016
VAS „Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana
TNA2016/15
11.05.2016
Ēkas Dambja ielā 12, Jelgavā, fasādes rekonstrukcija un lifta izbūve

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un

reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena  (EUR bez PVN)

SIA “Būvfirma Vītols”

“Līgas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

190 916,83

 Iepirkuma komsijas lēmums (publikācija IUB):

 

https://pvs.iub.gov.lv/show/447335

Iepirkuma līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

TNA2016/7
21.04.2016
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, gaiteņa remontdarbi
TNA2016/13
18.03.2016
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2016/12
23.02.2016
Juridisko pakalpojumu sniegšana civiltiesiskajā, administratīvajā, krimināltiesiskajā un darba tiesību jomā
TNA2016/2
18.02.2016
Jumta seguma nomaiņa ēkai Rīgā, Antonijas ielā 6
TNA2016/10
28.01.2016