Iekštelpu kosmētiskais remonts Rīgas apgabaltiesas ēkā Rīgā, Brīvības bulvārī 34
TNA2019/5
10.06.2019
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 1 gadu VAS “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2019/4
23.05.2019
Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
TNA2019/1
20.03.2019
Kurzemes apgabaltiesas ēkas jumta seguma atjaunošanas pirmā kārta Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā
TNA2018/12
15.11.2018
Elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas sistēmu infrastruktūras uzturēšana, papildinājumu izstrāde un ieviešana
TNA2018/18
09.11.2018
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā
TNA2018/19
08.11.2018
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva iekštelpu remonts
TNA2018/17
31.10.2018
Atklāts konkurss "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība"
TNA2018/10
24.10.2018
Atklāts konkurss „Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/9)
TNA2018/9
08.10.2018
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma
TNA 2018/15
27.08.2018
VAS "Tiesu namu aģentūra" darbinieku veselības apdrošināšana
TNA 2018/13
24.08.2018
Kokskaidu granulu piegāde 2018./2019.g. apkures sezonai tiesas ēkām Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2018/14
20.08.2018
Kokskaidu granulu piegāde 2018./2019.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē

Iepirkums Nr.TNA2018/11 pārtraukts

Iemesls: Tehniskas kļūdas dēļ netika izvērtēti visi iesniegtie piedāvājumi
Lēmuma pieņemšanas datums: 06/08/2018

TNA2018/11
19.06.2018
Konsultāciju pakalpojumi par IT infrastruktūras uzturēšanu
TNA2018/5
07.05.2018
Siltumtrases pārbūve un teritorijas labiekārtošana ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, un ārējo siltumtīklu un ūdens ievada izbūve ēkā Rēzeknē, Dārzu ielā 24
TNA2018/8
23.04.2018
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2018/6
17.04.2018
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2018/7
17.04.2018
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva kabinetu un koridora kosmētiskais remonts

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 19. februāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Darba apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas 21.02.2018. lēmums par rezultātiem

Iepirkuma līgums

TNA2018/4
05.02.2018
Klientu apkalpošanas centra un uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūve ēkas Rīgā, Puškina ielā 14, 1.stāvā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzētTehniskās specifikācijas pielikumi:

 Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1 – Dizaina projekts

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 – Invalīdu uzbrauktuves izstrāde

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 3 – Darbu apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas 19.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/3
22.01.2018
Informācijas ekrānu iegāde un uzturēšana

Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, elektroniskā pasta adrese sandis.vulis@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 8. februārim, plkst. 12.00, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Piedāvājumi tiks atvērti VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs) 2018. gada 8. februārī, plkst. 12.00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Atklāta konkursa nolikums

Jautājumi/atbildes par nolikumu

Atklāta konkursa nolikums ar 23.01.2018. grozījumiem

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Iepirkuma līgums

TNA2017/18
18.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 Energosertifikāts

Iepirkuma komisijas 06.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/1
17.01.2018
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 30. janvāra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1. Projektēšanas darbu uzdevums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2. Ēkas energosertifikāts

Iepirkuma komisijas 06.02.2018. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2018/2
17.01.2018
Teritorijas Invalīdu ielā 1, Rīgā labiekārtošana

 Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 29. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir paredzēta 2018. gada 29. janvārī plkst. 11.00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Iepirkuma nolikums

Esošo koku inventarizācijas lieta

Apstādījumu inventarizācija.Cērtamo koku plāns

Iepirkuma procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

TNA2017/19
04.01.2018
Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. decembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma komisijas 29.12.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/20
08.12.2017
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Iepirkuma komisijas 20.12.2017. lēmums:

Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu (pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums).

 

 

TNA 2017/17
23.11.2017
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Iepirkuma komisijas 20.12.2017. lēmums:

Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu (pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums).

 

TNA 2017/16
22.11.2017
Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

Instrukcija pretendentiem

Iepirkuma komisijas 09.11.2017. lēmums:

Izsludinātā iepirkuma nolikuma finanšu piedāvājumā, pozīcijā par neregulāri veicamajiem darbiem cenas izvērtēšanai bija jāparedz cena par 1 stundu, bet finanšu piedāvājuma formā kļūdaini bija norādīta cena par 1 mēnesi. Savus piedāvājumus iepirkumam iesniedza divi pretendenti, no kuriem viens norādīja neregulāri veicamo darbu cenu par 1 stundu, otrs norādīja neregulāri veicamo darbu cenu par 1 mēnesi, līdz ar to iepirkuma komisijai nebija iespēju salīdzināt abu pretendentu finanšu piedāvājumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, 09.11.2017. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkoto iepirkuma procedūru Nr. TNA 2017/15.

TNA2017/15
20.10.2017
Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,
Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ēriks Dunovskis, tālrunis 67804765, elektroniskā pasta adrese eriks.dunovskis@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 2. oktobra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme paredzēta 2017. gada 2.oktobra plkst. 11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Atklāta konkursa nolikums ar 18.09.2017. grozījumiem

 Jautājumi/atbildes par nolikumu 1

Jautājumi/atbildes par nolikumu 2

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Iepirkuma līgums

 

 

TNA2017/10
11.09.2017
Kokskaidu granulu piegāde 2017./2018.g. apkures sezonai tiesas ēkām Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 1. septembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Instrukcija pretendentiem

Iepirkuma komisijas 06.09.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/13
21.08.2017
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 12.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi vai nosūtot to pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītāja kontaktpersona - VAS "Tiesu namu aģentūra"Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, e-pasta adrese: tna@tna.lv.

Nolikums

Iepirkuma komisijas 31.08.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

 

 

 

 

TNA2017/14
10.08.2017
Nekustamā īpašuma Rīgā, Baldones ielā 1B, palīgtelpu pārbūve par biroja telpām

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 21. augusta plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv. 

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 8

Iepirkuma komisijas 28.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/2
08.08.2017
Telpu uzkopšana ēkās Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 14. augusta plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma komisijas 25.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/8
02.08.2017
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana

Pasūtītāja kontaktpersona – VAS „Tiesu namu aģentūra” personāla vadītāja Gundega Vistiņa, tālrunis: 67804752, fakss: 67804734, e-pasta adrese: Gundega.Vistina@tna.lv.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 14. augusta plkst. 12.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.4

Iepirkuma komisijas 22.08.2017.lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/12
02.08.2017
Elektroenerģijas iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ēriks Dunovskis, tālrunis 67804765, elektroniskā pasta adrese eriks.dunovskis@tna.lv.  

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. augustam plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme paredzēta 2017. gada 15. augusta plkst. 11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Atklāta konkursa nolikums.

Pretendentu jautājumi/Pasūtītāja atbildes 1

Procedūras ziņojums

Iepirkuma līgums

TNA2017/9
07.07.2017
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3.stāva telpu gaismas aprīkojuma iegāde

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 5. jūnija plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma komisijas 13.06.2017. lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/7
23.05.2017
Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva sanāksmju telpas izbūve

Pasūtītāja kontaktpersona

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese: janis.berzins@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. maija plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1_Dizaina projekts

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2_Darba apjomu saraksts

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/6
12.05.2017
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, BŪVUZRAUDZĪBA
TNA2017/4
27.02.2017
JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ, BŪVNIECĪBA

Atklāts konkurss ar identifikācijas Nr.TNA2016/44

Piedāvājums jāiesniedz VAS “Tiesu namu aģentūra” līdz 2017. gada 31. maijam (piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts), plkst. 11.00. Piedāvājuma iesniegšanas adrese ir Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, 153. kab.

Kontaktpersona saziņai ar iepirkuma komisiju ir:

Agris Balodis
Tālrunis:      +371 67 804 754; +371 29 138 828
Telefakss:    +371 67 804 734
E-pasts:        tna@tna.lv

Atklāta konkursa nolikums

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 17.03.2017.

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 03.04.2017.

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem, kas veikti 27.04.2017.

Atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.8 (līguma projekts)

Jautājumi un atbildes_1

Jautājumi un atbildes_2

Jautājumi un atbildes_3

Jautājumi un atbildes_4

Jautājumi un atbildes_5

Jautājumi un atbildes_6

Jautājumi un atbildes_7

Jautājumi un atbildes_8

Jautājumi un atbildes_9

Iepirkuma komisijas lēmums

TNA2016/44
17.02.2017
Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana 15 administratīvās ēkās
Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, mobilais tālrunis: 26456958, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada ­24. janvārim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu.Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Instrukcija

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

 

TNA2017/3
13.01.2017
Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva darba kabinetu kosmētiskais remonts
Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 24. janvārim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Instrukcija

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums

TNA2017/1
13.01.2017
Administratīvās ēkas Tukumā, Pils ielā 16, rekonstrukcijas projekta izstrāde un rekonstrukcija
TNA2016/5
14.11.2016
Juridisko pakalpojumu sniegšana Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai
TNA2016/42
09.11.2016
AS „Tiesu namu aģentūra” iekšējo auditu veikšana un konsultāciju sniegšana atbilstoši ISO 9001, ISO 20000-1 un ISO 27001 standartu prasībām
TNA2016/41
04.11.2016
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā
TNA2016/31
19.10.2016
Konsultāciju pakalpojumi par IT infrastruktūras uzturēšanu
TNA2016/40
07.10.2016
Izpratnes veidošana un informatīvais atbalsts Tiesu namu aģentūra infrastruktūras projektiem
TNA2016/32
04.10.2016
Teritorijas uzkopšana Rīgas ielā 47, Valmierā, un Tērbatas ielā 13, Valmierā
TNA2016/36
21.09.2016
Kokskaidu granulu piegāde 2016./2017.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2016/34
20.09.2016
Tiesas ēkas piebūves Ventspilī, Katrīnas ielā 14, projektēšana un būvniecība
TNA2016/28
13.09.2016
Teritorijas un koplietošanas telpu uzkopšana Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā
TNA2016/37
05.09.2016
Teritorijas uzkopšana Rīgas ielā 18, Daugavpilī
TNA2016/38
05.09.2016
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2016/30
24.08.2016
Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana
TNA2016/29
22.08.2016
Centralizētas informācijas ekrānu infrastruktūras iegāde un ieviešana
TNA2016/21
11.08.2016
Telpu uzkopšana ēkās Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14
TNA2016/23
19.07.2016
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras resursu noma
TNA2016/16
15.07.2016
Lietus kanalizācijas novadīšana un pagalma bruģēšana nekustamajā īpašumā Cēsīs, Raunas ielā 14
TNA2016/22
07.07.2016
„Administratīvās ēkas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Jēkabpilī”
TNA2016/24
07.07.2016
Teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58
TNA2016/6
17.06.2016
Grāmatu internetveikala ar integrēto noliktavas uzskaites sistēmu programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana
TNA2016/17
09.06.2016
Kondicionieru iegāde un uzstādīšana ēkā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4
TNA2016/20
26.05.2016
Ēkas Rīgā, Šķūņu ielā 17, fasādes atjaunošana
TNA2016/19
18.05.2016
Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve ēkai Rīgā, Lomonosova ielā 10

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un

reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena  (EUR bez PVN)

SIA “VEGA 1”,

42103021066

Dūņu iela 8,

Liepāja, LV-3401

419 691,40

 

Informācija par iepirkuma rezultātiem (publikācija IUB):

https://pvs.iub.gov.lv/show/449500

Iepirkuma līgums

Vienošanās Nr. 1 pie iepirkuma līguma

TNA2016/8
11.05.2016
VAS „Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana
TNA2016/15
11.05.2016
Ēkas Dambja ielā 12, Jelgavā, fasādes rekonstrukcija un lifta izbūve

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un

reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena  (EUR bez PVN)

SIA “Būvfirma Vītols”

“Līgas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

190 916,83

 Iepirkuma komsijas lēmums (publikācija IUB):

 

https://pvs.iub.gov.lv/show/447335

Iepirkuma līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

TNA2016/7
21.04.2016
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, gaiteņa remontdarbi
TNA2016/13
18.03.2016
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2016/12
23.02.2016
Juridisko pakalpojumu sniegšana civiltiesiskajā, administratīvajā, krimināltiesiskajā un darba tiesību jomā
TNA2016/2
18.02.2016
Jumta seguma nomaiņa ēkai Rīgā, Antonijas ielā 6
TNA2016/10
28.01.2016
Sniega izvešanas pakalpojuma nodrošināšana Rīgā
TNA2015/35
13.01.2016
Administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, iekštelpu remonts
TNA2015/7
04.12.2015
Stacionāro metāla detektoru piegāde un uzstādīšana tiesu namos
TNA2015/31
26.11.2015
Ventilācijas sistēmas izbūve ēkas Rīgā, Antonijas ielā 6, pagrabstāvā
TNA2015/32
20.11.2015
Datortīklu izveide ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6
TNA2015/33
10.11.2015
Datortehnikas iegāde
TNA2015/29
08.10.2015
Inženiertīklu un tehnisko iekārtu apkalpošana ēkā Daugavpilī, 18. novembra ielā 37, Daugavpilī, Rīgas ielā 18, Krāslavā, Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Rēzeknes ielā 33a, Preiļos, 1. maija ielā 7
TNA2015/30
06.10.2015
Kokskaidu granulu piegāde 2015./2016.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2015/28
23.09.2015
Lietus kanalizācijas novadīšana un pagalma bruģēšana nekustamajā īpašumā Cēsīs, Raunas ielā 14
TNA2015/24
15.09.2015
Inženiertīklu un tehnisko iekārtu apkalpošana ēkā Daugavpilī, 18. novembra ielā 37, Daugavpilī, Rīgas ielā 18, Krāslavā, Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Rēzeknes ielā 33a, Preiļos, 1. maija ielā 7

Iepirkuma komisijas 11.09.2015. lēmums:

Iepirkums pārtraukts, jo pasūtītāja izvēlētā lētākā piedāvājuma iesniedzējs SIA PARTNERS PRO (Reģ. Nr.41503048601) atsauca savu finanšu piedāvājumu un atteicās slēgt līgumu par sākotnēji finanšu piedāvājumā norādīto summu.

TNA2015/27
04.09.2015
Iekštelpu remonts administratīvajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 15
TNA2015/23
27.08.2015
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2015/20
11.08.2015
Teritorijas labiekārtošanas darbi Siguldā, Šveices ielā 27
TNA2015/19
03.08.2015
Telpu uzkopšana administratīvajās ēkās Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā un Raiņa bulvārī 15, Rīgā

Iepirkuma komisijas 07.07.2015. lēmums:

Iepirkums pārtraukts, jo pasūtītāja izvēlētā lētākā piedāvājuma iesniedzējs SIA Tīrības centrs (reģ. Nr.42103036752) atsauca savu piedāvājumu un atteicās slēgt iepirkuma līgumu.

TNA2015/21
26.06.2015
Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi Informācijas drošības un IT pakalpojumu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai, IT infrastruktūras uzturēšanai
TNA2015/8
15.06.2015
Infrastruktūras rezervēšanas risinājuma ieviešana un programmatūras licenču iegāde
TNA2015/16
12.06.2015
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2015/15
10.06.2015
Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve ēkā Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6
TNA2015/18
04.06.2015
Elektroenerģijas iegāde VAS “Tiesu manu aģentūras” vajadzībām
TNA2015/11
29.05.2015
Ārējās teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums: 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta 2. daļu iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo pasūtītājam nepieciešams pārskatīt un precizēt tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu veidus un to apjomus.

TNA2015/4
28.05.2015
Administratīvās ēkas Rīgā, Antonijas ielā 6, apkures sistēmas rekonstrukcija
TNA2015/13
27.05.2015
Grāmatu internetveikala ar integrēto noliktavas uzskaites sistēmu programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana
TNA2015/1
25.05.2015
Dzesēšanas sistēmas uzstādīšana ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6
TNA2015/2
21.05.2015
Nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, pagalma fasādes atjaunošana
TNA2016/3
20.05.2015
Administratīvās ēkas Daugavpilī, Rīgas ielā 18, daļējs iekštelpu remonts
TNA2015/6
14.05.2015
Nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, fasādes renovācija un fasādes dekoratīvo elementu, un detaļu nomaiņa
TNA2015/12
14.05.2015
Automātiskās gāzes ugunsdzēšanas sistēmas projektēšana un ierīkošana ēkas Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, pagrabstāvā
TNA2015/17
06.05.2015
VAS „Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana
TNA2015/14
29.04.2015
Ēkas Rīgā, Lomonosova ielā 10, ventilācijas sistēmu un dzesēšanas sistēmu projektu izstrāde
TNA2015/5
20.04.2015
Būves Rīgā, Antonijas ielā 6 atjaunošana (restaurācija)

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena, EUR bez PVN

SIA „P.M.G.”,

50003699021

Lielirbes iela 27,

Rīga, LV-1046

836 035,23

 

Iepirkuma līgums

TNA2014/39
09.03.2015
Sniega izvešanas pakalpojuma nodrošināšana Rīgā
TNA2015/3
30.01.2015
Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas un apsardzes signalizācijas tehniskā apkalpošana un apsardzes nodrošināšana
TNA2014/38
07.01.2015
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukcijas ietvaros
TNA2014/40
30.12.2014
Juridisko pakalpojumu sniegšana civiltiesiskajā, administratīvajā, krimināltiesiskajā un darba tiesību jomā
TNA2014/36
23.12.2014
Dzesēšanas sistēmas uzstādīšana ēkā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31
TNA2014/33
22.12.2014
Rīgas apgabaltiesas ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāva gaiteņu un darba kabinetu vēsturiskās apdares atjaunošana (remonts)
TNA2014/37
03.12.2014
ISO 27001:2014 (Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas) un ISO 20000-1:2011 (Informāciju tehnoloģija. Pakalpojumu pārvaldība. 1.daļa) sertifikācijas un uzraudzības pakalpojumi
TNA2014/35
28.11.2014
Logu iegāde un uzstādīšana administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3.stāvā
TNA2014/34
12.11.2014
Administratīvās ēkas Rīgā, Antonijas ielā 6, apkures sistēmas rekonstrukcija
TNA2014/28
06.11.2014
Arhīva telpu pārsegumu nestspējas pastiprināšanas darbi ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75
TNA2014/31
27.10.2014
Centrālo IT sistēmu informācijas drošības pārvaldības izvērtējums
TNA2014/30
27.10.2014
Atsevišķu telpu remontdarbi Tukuma rajona tiesas ēkā Tukumā, Pils ielā 16

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Iepirkuma priekšmets

Atsevišķu telpu remontdarbi Tukuma rajona tiesas ēkā Tukumā, Pils ielā 16

Identifikācijas Nr.

TNA2014/96M

Līguma izpildītājs

(nosaukums un reģ. Nr.)

SIA Solvent (Reģ.Nr. 40103568788)

Līgumcena (EUR bez PVN)

EUR 4283,16 bez PVN

TNA2014/96M
24.10.2014
Logu nomaiņa un ailu apdare administratīvajā ēkā Rīgā, Mārstaļu ielā 19
TNA2014/29
15.10.2014
Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā iekštelpu rekonstrukcijas papildus darbi

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā norādītās papildus būvdarbu izmaksas (EUR bez PVN)

SIA Merks (Reģ. Nr. 40003304295)

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

614 452,28

 

Iepirkuma līgums

TNA2014/32
13.10.2014
Iekštelpu kosmētiskais remonts administratīvajā ēkā Rīgā, Puškina ielā 14
TNA2014/27
07.10.2014
Ārējās teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā kopējā cena, EUR bez PVN

SIA „Ekozona”,

40103347286

Sarkandaugavas iela 26/7-398, Rīga, LV-1005

93 276,72

 

Iepirkuma līgums

TNA2014/25
25.09.2014
Kokskaidu granulu piegāde 2014./2015.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē
TNA2014/26
09.09.2014
Elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas sistēmu infrastruktūras uzturēšana, papildinājumu izstrāde un ieviešana
TNA2014/19
22.08.2014
VAS „Tiesu namu aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana
TNA2014/24
13.08.2014
Siltumtīklu un santehnisko tīklu tehniskā apkope ēkās Rīgā
TNA2014/23
05.08.2014
Administratīvās ēkas Rīgā, Antonijas ielā 6, fasādes remonts
TNA 2014/22
25.07.2014
Ārējās teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo pretendenta, kura piedāvājums atbilst konkursa izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, finanšu piedāvājuma summa pārsniedz pasūtītāja plānotos budžeta līdzekļus.

TNA2014/20
23.07.2014
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2014/21
22.07.2014
Kondicionieru pārcelšana un durvju slēdzeņu remonts ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Iepirkuma priekšmets

Kondicionieru pārcelšana un durvju slēdzeņu remonts ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6

Identifikācijas Nr.

TNA2014/51M

Līguma izpildītājs

(nosaukums un reģ. Nr.)

SIA Park Latvia (Reģ. Nr.40103519015)

Līgumcena (EUR bez PVN)

EUR  3812,01 bez PVN

TNA2014/51M
11.07.2014
Administratīvās ēkas Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, fasādes renovācija
TNA2014/10
17.06.2014
Informācijas drošības pārvaldības sistēmas un IT pakalpojumu pārvaldības standarta ieviešana
TNA2014/14
17.06.2014
Ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana administratīvajā ēkā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31
TNA2014/15
09.06.2014
Papildus disku plaukta iegāde
TNA2014/18
26.05.2014
Administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 36 logu iegāde, uzstādīšana un iekšējo logu ailu apdare
TNA2014/17
21.05.2014
Zemgales apgabaltiesas ēkas Jelgavā, Akadēmijas ielā 9, fasādes renovācija
TNA2014/6
12.05.2014
VAS „Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana
TNA2014/16
08.05.2014
Informācijas sistēmu platformu darbības atbalsta nodrošināšana
TNA2014/11
08.05.2014
Aukstumapgādes sistēmas ierīkošana administratīvā ēkā 18. novembra ielā 37, Daugavpilī
TNA2014/12
23.04.2014
Logu iegāde un uzstādīšana administratīvajā ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6
TNA2014/8
22.04.2014
Automātiskās uguns dzēšanas sistēmas ar CO2 projektēšana un ierīkošana ēkas Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6, pagrabstāvā

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums:

iepirkums pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

TNA2015/10
20.04.2014
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kurzemes apgabaltiesas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukcijas ietvaros
TNA2014/2
16.04.2014
Datortehnikas iegāde
TNA2014/13
16.04.2014
Administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, fasādes renovācija, logu iegāde, uzstādīšana un iekšējo logu ailu apdare
TNA2014/9
15.04.2014
Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Rīgā, Mārstaļu ielā 19
TNA2014/7
20.03.2014
Informācijas sistēmu automātiskās drošības testēšanas rīka nodrošināšana un integrācija esošajās sistēmās
TNA2014/4
26.02.2014
Ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana administratīvajā ēkā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31
TNA2014/5
19.02.2014
Telpu Antonijas ielā 6, Rīgā pārplānošanas un dizaina projektu izstrāde
TNA2014/3
19.02.2014
Sniega tīrīšana no Rīgas objektu jumtiem un sniega izvešana
TNA2013/34
23.01.2014
Nekustamā īpašuma Šveices ielā 27, Siguldā teritorijas ikdienas uzkopšana
TNA2013/36
03.01.2014
Ugunsdzēsības sistēmas un hidrantu atjaunošana administratīvajā ēkā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31

Iepirkuma komisija 05.12.2013. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (28.11.2013. plkst.11.00) neviens piedāvājums netika iesniegts.

TNA2013/33
10.12.2013
Juridisko pakalpojumu sniegšana civiltiesiskajā, administratīvajā, krimināltiesiskajā un darba tiesību jomā
TNA2013/32
15.11.2013
Administratīvās ēkas Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6 mansarda izbūve

04.11.2013. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkumu pārtraukt sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, kā rezultātā mainās iepirkuma apjoms.

TNA2013/30
04.11.2013
Administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34 iekšpagalma fasādes remonts
TNA2013/29
29.10.2013
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
TNA2013/31
24.10.2013
Logu iegāde un montāža administratīvajā ēkā Rīgā, Brīvības bulvārī 36
TNA2013/28
30.09.2013
Fasādes renovācija un iekštelpu remonts administratīvajā ēkā
TNA2013/27
30.09.2013
Kokskaidu granulu piegāde 2013./2014.gada apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā

uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „HAG”,

reģ. Nr. 50002054781

Nomales iela 13-26, Jūrmala, LV-2015

21 133,15

 

 

Paziņojums par lēmumu

Noslēgtais līgums

TNA2013/21
10.09.2013
Informācijas sistēmu platformu darbības atbalsta nodrošināšana

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā

kopējā cena

(LVL bez PVN)

SIA KleinTech Services

(reģ. Nr.40103351879)

Krūzes iela 8,

Rīga, LV-1046

19 510,00

Noslēgtais līgums

TNA2013/22
02.09.2013
Programmatūras licenču iegāde

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA KleinTech Services

Reģ. Nr.40103351879

Juridiskā adrese:

Krūzes iela 8, Rīga, LV-1046

Biroja adrese-:

Ausekļa iela 22-3, Rīga, LV-1010

5637,40

Piedāvājumu noraidīšanas iemesls:

Pārējie 3 piedāvājumi atbilst Instrukcijā pretendentiem izvirzītajām prasībām, bet nav piedāvājumi ar zemāko cenu.

Noslēgtais līgums

TNA2013/18
02.09.2013
Inženiertīklu un tehnisko iekārtu apkalpošana un teritorijas uzkopšana ēkās Daugavpilī un Krāslavā

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „ENERGOBALTIKA”,

reģ. Nr. 41503028198

Ģimnāzijas iela 5-2, 4,

Daugavpils, LV-5401

6 360,00

 

 

Pretendentu vērtēšana. Lēmums

Līgums

TNA2013/25
21.08.2013
Veselības apdrošināšanas polišu iegāde VAS Tiesu namu aģentūra darbiniekiem

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā kopējā gada prēmija 99 darbiniekiem (LVL)

BTA Insurance Company SE

Reģ. Nr. 40003159840

K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142

24 057,00

 

 

Pretendentu vērtēšana

Noslēgtais līgums bez pielikumiem

TNA2013/11
21.08.2013
Kondicionieru iegāde un montāža tiesu ēkās Ventspilī un Talsos

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „CERTUS”,

reģ. Nr. 50003340391

Spilves iela 25-105,

Rīga, LV-1055

12 395,58

 

Pretendentu vērtēšana

Līgums

TNA2013/23
21.08.2013
Administratīvās ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Iepirkuma priekšmets

Administratīvās ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.

TNA2013/26

Līguma izpildītājs

SIA Arhitekta U.Ekšteina firma „ARKA”,
(reģ.Nr.421030009627)

Līgumcena (Ls bez PVN)

13 800,00

Iepirkums rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta desmitās daļas nosacījumiem.

Noslēgtais līgums

TNA2013/26
14.08.2013
Kondicionieru un pieplūdes/nosūces sistēmu tehniskā apkalpošana administratīvajās ēkās Rīgā

11.07.2013. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkumu pārtraukt sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, kā rezultātā mainīsies iepirkuma apjoms.

TNA2013/5
12.07.2013
Datortehnikas iegāde

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā

pakalpojuma cena

(LVL bez PVN)

AS Capital

(reģ. Nr.40003088497)

Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

4720,44

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/20
10.07.2013
Kurzemes apgabaltiesas ēkas Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā rekonstrukcija

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā norādītā cena

 (Ls bez PVN)

SIA Merks

(Reģ. Nr. 40003304295)

Juridiskā un biroja adrese-

Skanstes iela 50,

Rīga, LV-1013

1 258 750,65

 

 

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2012/29
03.07.2013
Administratīvās ēkas Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 ārējo kāpņu rekonstrukcija un iekštelpu daļēja pārplānošana

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā

pakalpojuma cena stundā

(LVL bez PVN)

SIA Krone IB

(reģ. Nr.40103314302)

Daugavas iela 38-1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

99 975,00

 

 

Pretendentu vērtējums

TNA2013/16
03.07.2013
Serveru tehnikas iegāde

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena (LVL bez PVN)

SIA Komerccentrs DATI grupa

Balasta dambis 80a,

Rīga, LV-1048

12 719,84

TNA2013/12
02.07.2013
Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Juridiskās personas nosaukums

 

Juridiskā un biroja adrese

 
 

AS Poligrāfists

Juridiskā adrese:

K.Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010

Biroja adrese:

 Biķernieku iela 19c, Rīga, LV-1039

 

 

 

Nr.p.k.

Iepirkuma daļa

Finanšu piedāvājumā uzrādītā viena eksemplāra vidējā iespiešanas cena visas iepirkuma daļas ietvaros (Ls bez PVN)

 

1

1.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu vāku poligrāfiskā iespiešana

3,3428

2

2.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu vāku un ar ilustrācijām poligrāfiskā iespiešana

 

3,4737

3

3.1.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā poligrāfiskā iespiešana ar vākiem, kuriem izmantots speciālais iesējuma materiāls un zelta/sudraba spiedums

3,3925

4

3.2.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā poligrāfiskā iespiešana ar vākiem, kuriem izmantots speciālais iesējuma materiāls, zelta/sudrabaspiedums un blindspiedums

3,4392

5

4.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu vāku un ar zelta/sudraba spiedumu poligrāfiskā iespiešana

3,4290

6

5.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu vāku poligrāfiskā iespiešana

2,8707

7

6.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu vāku poligrāfiskā iespiešana (lielais formāts)

4,6994

8

7.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā ar laminētu vāku bez mākslinieciskā noformējuma poligrāfiskā iespiešana (3.sējums)

2,6498

9

8.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā bez mākslinieciskā noformējuma poligrāfiskā iespiešana (3.sējums)

2,5998

TNA2013/19
01.07.2013
Administratīvās ēkas Jēkabpilī, Rīgas ielā 150 fasādes renovācija

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „ArcHouse”,

reģ. Nr. 40103450145

Mazcenu aleja 31-16, Jaunmārupe,

Mārupes nov., LV-2166

31 181,77

 

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/6
20.06.2013
Telpu uzkopšana administratīvajās ēkās Baldones ielā 1, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā un Raiņa bulvārī 15, Rīgā

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „Impel Serviks”,

reģ. Nr. 40003238229

Sporta iela 15,

Rīga, LV-1013

6 092,64

 

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/15
13.06.2013
Nekustamā īpašuma Rīgā, Antonijas ielā 6 sadalīšana 2 nekustamajos īpašumos

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „BūvLat grupa”,

reģ. Nr. 50103275401

Miera iela 36,

Rīga, LV-1001

119 566,71

 

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/14
05.06.2013
Kondicionieru iegāde un montāža Cēsu rajona tiesas ēkā

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā

cena  (LVL bez PVN)

SIA Termex

Juridiskā adrese:

Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167

Biroja adrese:

Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004

38 493,

TNA2013/9
29.05.2013
Atklāts konkurss "Par finanšu pakalpojumu sniegšanu"

Noslēgtais līgums

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Juridiskās personas

nosaukums un reģ. Nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītais:

Pievienotā likme (%)

Visi ar aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu saistītie izdevumi, citi pretendenta noteiktie maksājumi (LVL)

AS SEB banka

(Reģ. Nr.40003151743)

Meistaru iela 1, Valdlauči,

Ķekavas novads, LV-1076

1,28 %

(viens komats divdesmit astoņi procenti)

LVL 23 192,53(divdesmit trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit divi lati, 53 santīmi)

Komisijas maksa par kredīta izsniegšanu – 0,3%

 

TNA2012/36
24.05.2013
Elektroenerģijas iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu

 

Juridiskās personas nosaukums

un reģistrācijas nr.

Adrese

Finanšu piedāvājumā norādītā cena

(Ls bez PVN)

Elektroenerģijas

vienas kWh cena,

Ls (bez PVN)

Kopējā elektroenerģijas cena prognozējamajam patēriņam,

Ls (bez PVN)

AS Latvenergo

(Nr.40003032949)

Pulkveža Brieža iela 12,

Rīga, LV-1230

0,03231

178 260,73

TNA2013/4
16.05.2013
Logu iegāde un montāža Rīgā, Brīvības bulvārī 36

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „BūvLat grupa”,

reģ. Nr. 50103275401

Miera iela 36,

Rīga, LV-1001

20 955,95

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/10
14.05.2013
Nekustamā īpašuma Rīgā, Puškina ielā 14 tehniskā apsekošana

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Iepirkuma priekšmets

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Puškina ielā 14 tehniskā apsekošana

Identifikācijas Nr.

TNA2013/18M

Līguma izpildītājs

Alberts Barkāns

Līgumcena (Ls bez PVN)

Ls 2960,00 bez PVN

TNA2013/18M
13.05.2013
Būvprojekta “Jauna cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” klasificēto (“Konfidenciāli’) sadaļu (video novērošanas, piekļuves kontroles, apsardzes, ātro tālruņu sistēmu) ekonomiskās daļas ekspertīze

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma atbildīgā persona Agris Balodis, tālrunis 67804754, elektroniskā pasta adrese agris.balodis@tna.lv

Publisko iepirkumu likumā nereglamentēts iepirkums.

Instrukcija pretendentiem

TNA2017/39M
13.05.2013
Administratīvās ēkas Jēkabpilī, Brīvības ielā 126 1.stāva iekštelpu renovācija

Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

 

Pretendenta nosaukums,

reģ. Nr.

Juridiskā adrese

Finanšu piedāvājumā uzrādītā cena

(LVL bez PVN)

SIA „Idegra”,

reģ. Nr. 45403023222

Raiņa  iela 77, Pļaviņas,

Pļaviņu novads, LV-5120

15 433,92

 

Jūsu piedāvājums atbilst iepirkuma instrukcijā pretendentiem izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Pretendentu vērtēšana

TNA2013/3
23.04.2013