VAS ”Tiesu namu aģentūra” (TNA) grāmatu apgāds piedāvā iespēju izdot juridiska satura grāmatas.

Kā iesniegt manuskriptu

 

Ja vēlaties izdot grāmatu, TNA jāiesniedz:

1. Informācija par autoru;

2. Īss grāmatas / projekta apraksts (līdz 3000 zīmēm);

3. Atsauksmes par grāmatu (manuskriptu) no augstskolu mācībspēkiem vai attiecīgās tiesību jomas speciālistiem;

4. Manuskripta satura rādītājs, ievads, 1–2 sākuma nodaļas;

5. Ja paredzētas ilustrācijas/attēli/ fotogrāfijas – dažas no tām ieskatam;

6. Informācija par vēlamo grāmatas izskatu (formāts, sējuma veids, aptuvenais lpp. un ilustrāciju/fotogrāfiju skaits);

7. Grāmatas/projekta mērķauditorijas raksturojums;

8. Ziņas par līdzfinansējumu.

Materiālus sūtiet uz e-pastu: Lolita.Peka@tna.lv vai Signe.Terihova@tna.lv

Par materiālu saņemšanu informēsim divu darbdienu laikā.

Informāciju par iesniegto materiālu novērtēšanu un iespējām izdot grāmatu sniegsim mēneša laikā.