Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana
TNA2020/8
27.05.2020
SERVERU INFRASTRUKTŪRAS (DISKU MASĪVU) MODERNIZĀCIJA
TNA2020/5
05.05.2020
Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana
TNA2019/21
26.02.2020