Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvprojekta ekspertīze
TNA 2021/14
31.12.2021
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi
TNA 2021/6
24.05.2021