BŪVDARBI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ LOMONOSOVA IELĀ 10, RĪGĀ

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.

Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā, līdz 2019. gada 18. septembra plkst. 11:00, iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkuma publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

TNA2019/16
28.08.2019