Administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, projektēšana un autoruzraudzība
TNA2022/6
12.05.2022
Automātisko ugunsaizsardzības trauksmes iekārtu tehniskā apkope un remonts 2 gadus SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamajos īpašumos
TNA2022/4
27.04.2022
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvprojekta ekspertīze
TNA 2021/14
31.12.2021
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi
TNA 2021/6
24.05.2021