JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSA ALSUNGAS IELĀ 29, LIEPĀJĀ,
BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
TNA2022/7
10.06.2022
Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi
TNA 2021/6
24.05.2021