Kokskaidu granulu piegāde 2019./2020.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 30. jūlijam plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

TNA2019/13
16.07.2019
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 12. augusta plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkuma publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

TNA2019/8
15.07.2019