TNA augstākā pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – Tieslietu ministriju. TNA augstākā izpildinstitūcija ir valde.

TNA valdes sastāvs:

Valdes locekle Santa Sausiņa

 

 

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra” struktūra