TNA augstākā pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce, kas pārstāv akciju turētāju – Tieslietu ministriju. TNA augstākā izpildinstitūcija ir valde.

TNA valdes sastāvs:

Valdes locekle Santa Sausiņa

 infografiks3