Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, neapdzīvojamās telpas nomu

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 19.07.2019.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums - individuālais komersants “EZ Nami”, reģistrācijas numurs 40002184022

Nomas maksa mēnesī EUR/mbez PVN – 5,22 EUR

Nomas platība – 15,91 m2

Nomas termiņš - 3 gadi

Plānotās darbības: biroja telpu vajadzībām.

 

2019/2-I
19.07.2019
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Raunas ielā 14A, Cēsīs (būves kadastra apzīmējums 4200051503002), nomu

 

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 08.02.2018.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums -  SIA "CINIS", reģistrācijas numurs LV49503003248

Nomas maksa mēnesī EUR/m2  bez PVN -  1,57 EUR

Nomas platība - 103,10 m2

Nomas termiņš - 3 gadi

Plānotās darbības: biroja darbinieku kabinetu un instrumentu noliktavas telpu vajadzībām.

 

 

2018/1-I
26.01.2018
NEAPDZĪVOJAMO TELPU RĪGAS IELĀ 150, JĒKABPILĪ, NOMAS TIESĪBU RAKSTISKA IZSOLE

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 20.12.2017.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums -  SIA "Latvijasmernieks.lv", reģistrācijas numurs LV40003783960

Nomas maksa mēnesī EUR/m2  bez PVN -  3,89 EUR

Nomas platība - 39,03 m2

Nomas termiņš - 2 gadi

Plānotās darbības: biroja darbības nodrošināšanai

TNA2017/3-I
20.12.2017
Neapdzīvojamo telpu Raunas ielā 14, Cēsīs, nomas tiesību rakstiska izsole

 

Rakstiskās izsoles rezultāti par neapdzīvojamo telpu Raunas ielā 14, Cēsīs, nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums

Nomas tiesību pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa EUR/m2

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Vēsma Ampermane

19.09.2017.

5,63

33,34

3 gadi

Zvērinātu tiesu izpildītāja prakses vieta – biroja darbības nodrošināšanai

TNA2017/2-I
14.09.2017
Nekustamā īpašuma Ogrē, Skolas ielā 23, telpu nomas tiesību izsole

Rakstiskās izsoles rezultāti par nekustamā īpašuma Ogres novadā, Ogrē, Skolas ielā 23, kadastra Nr.74015010300 telpu nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tiks slēgts nomas līgums 

Nomas tiesību pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Andris Priedītis

05.09.2016. plkst. 11.00

0,85 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

44,1 m2

3 gadi

Automašīnas novietošana

TNA2016/4-I
07.09.2016
Telpu Rīgā, Raiņa bulvārī 15, nomas tiesību izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(vārds, uzvārds, personas kods

un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA “GARKALNS”,

Reģ.Nr. 40103038717,

Kronvalda bulvāris 3 - 4, Rīga, LV-1010

15.06.2016.

ierakstīts pasta sūtījums

9,55 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

340.80 m2

15.07.2022.

Bāra pakalpojuma sniegšana, izklaides pasākumu un azartspēļu organizēšana

TNA2016/3-I
06.07.2016
Telpu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, nomas tiesību izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Ģirts Brambergs

(p.k.---------------)

18.05.2016. plkst.9.30

4,73 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

15,8 m2

3 gadi

Projektēšana un citi pakalpojumi

TNA2016/2-I
23.05.2016
Rakstiskas izsoles par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, telpu nomu rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA 8.Darbnīca

Reģ. Nr.40103480281

Lauku iela 35-69, Jūrmala,

LV-2016

21.03.2016. plkst.12.30

5,00 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

12,4 m2

31.03.2019.

Biroja telpas-inženierdarbības, pilsētplānošanas un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

TNA2016/1-I
04.04.2016
Telpu nomas Ludzā, K.Barona ielā 8, izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr. 40003338357

Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

22.10.2014. plkt.11.50

2,13 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

32,7

01.11.2014.-31.10.2019.

Telpas tiks izmantotas struktūrvienības„Latgales reģionālās meliorācijas nodaļas Ludzas sektors”vajadzībām

TNA2014/7-I
28.10.2014
Telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 37,nomas izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese) 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī (bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA MD Catering Nr.41503068612

Marijas iela 4-5, Daugavpils, LV-5404

07.07.2014. plkst.10.00

3,41

65,7

15.08.2014.-15.08.2015.

Kafejnīcas darbība

TNA2014/6-I
09.07.2014
Telpu Valmierā, Tērbatas ielā 13 nomas izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuriem tika noslēgti nomas līgumi:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA Kantīne B,

reģ. Nr.44102004917, Bastiona iela 24, Valmiera LV-4201,

30.05.2014. plkst.12.00

0,77 EUR/m2(bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.1 46,58 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

Kalvis Bisnieks

p.k. 010768-11366

Stacijas iela 28-5,

Valmiera, LV-4201

30.05.2014. plkst.12.00

0,77 EUR/m2(bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.2 46,64 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

SIA Ainava V

Reģ. Nr. 44103008649

Rīgas iela 38,

Valmiera, LV-4201

30.05.2014. plkst.12.00

0,77

EUR/m2 (bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.3 50,28 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

TNA2014/5-I
04.06.2014
Telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 37,nomas izsoles rezultāti

Telpu nomas izsole beidzās bez rezultātiem, jo netika iesniegts neviens nomas piedāvājums

TNA2014/4-I
22.05.2014
Izsoles rezultāti par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, telpu nomu

Izsole beigusies bez rezultātiem.

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, pirmā stāva telpa Nr. 2 nepieciešama Jūrmalas pilsētas domei publiskas funkcijas veikšanai, izsoles komisija pieņēma lēmumu nomas objektu iznomāt Jūrmalas pilsētas domei.

TNA2014/1-I
28.02.2014
Telpu Rīgā, Brīvības bulvārī 34 noma

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuriem tika noslēgti nomas līgumi:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un juridiskā adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA Asanders,

reģ. Nr.40103384526, Kalpaka bulvāris 13,

Rīga, LV-1050

19.02.2014. plkst.13.30

4,40

EUR/m2 (bez PVN)

mēnesī

 

117,1 kv.m.

5 gadi

Kafejnīcas darbība

 

 

Noslēgtais nomas līgums

TNA2014/3-I
27.02.2014
Telpu Rīgā, Puškina ielā 14 noma

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA NMB

Mērniecības birojs

Reģ. Nr.40103623011

Brīvības iela 105-1, Rīga, LV-1001

13.02.20014.

pa pastu

3,69 EUR/kv.m. bez PVN

39,6

28.02.2019.

Mērniecības biroja darbībai

 

Telpu nomas līgums

TNA2014/2-I
27.02.2014
Rakstiskās izsoles rezultāti- par nekustamā īpašuma Ogres novadā, Ogrē, Skolas ielā 23, kadastra Nr.7401 501 0300 telpu nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuriem tika noslēgti nomas līgumi:

Nomas tiesību pretendents

(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Uldis Priedītis

11.12.2013. plkst.10.00

 Ls 0,65/m2mēnesī

(bez PVN)

 

Garāžas telpa Nr.2 ar kopējo platību

44,1 kv.m.

31.03.2014.

Privātām vajadzībām

Andris Priedītis

11.12.2013. plkst.11.00

 Ls 0,58/m2mēnesī

(bez PVN)

Garāžas telpa Nr.1 ar kopējo platību

19,1 kv.m.

31.12.2017.

Automašīnas novietošana

TNA2013/5-I
16.12.2013
Telpu nomas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents (nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese)

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Irisa Rozenberga

09.08.2013. plkst. 14:00

4,45 Ls/m2mēnesī bez PVN

11.6 m2

11.08.2018.

Biroja telpas

TNA2013/4-I
12.08.2013
Telpu nomas Ludzā, K.Barona ielā 8, izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuriem tika noslēgti nomas līgumi:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)

 

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA „Bergvik Skog”

(Reģ. Nr.41203019726)

„Arāji”, Kurmāles pagasts,

Kuldīgas novads, LV-3301

29.05.2013.

plkst.10.00

1,50 Ls/m2mēnesī bez PVN

2.stāva telpas 62,1 kv.m. platībā

Nr.2 (006)

Nr.4 (006)

3 gadi ar iespēju pagarināt

Biroja telpas

IK V „Maks”

(Reģ. Nr.42402016739)

Rekašova iela 10-1, Ludza, LV-5701

03.06.2013.

plkst.10.00

1,50 Ls/m2mēnesī bez PVN

1.stāva telpas 56,1 kv.m. platībā

Nr.1 (902)

Nr.1 (003)

Nr.2 (003)

31.12.2014.

Mazlietotu apģērbu veikals

 

TNA2013/3-I
15.07.2013