• D58 5
  • D58 6
  • D58 7
  • D58 8

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi atbilstoši izstrādātajam projektam un citām saistošajām prasībām. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 12. decembrim, būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 400 tūkstošu eiro apmērā.

 

Starp Valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” (TNA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kā Sadarbības iestādi, 2019. gada 20. februārī tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/024. Līdz ar to būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi, gan kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 

Tiesas ēkas būvniecības darbus veic SIA “PRO DEV”. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.

 

Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024