• ERAF bilde3

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir uzsākusi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projekta īstenošanu.

 

Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā

Projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042

Projekta būtība.

Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 

Projekta mērķis.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Lomonosova iela 10, Rīgā.

 

Projekta galvenās darbības.

  1. Projekta vadības nodrošināšana un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana - administrēšanas speciālisti, kuri projekta ietvaros tiks finansēti no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
  2. Energosertifikācija, ko nodrošina neatkarīgs eksperts – ēkas energosertifikāta izdevējs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
  3. Būvprojekta izstrādāšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs projektētājs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem, ievērojot izvirzītos projektēšanas darba uzdevumus;
  4. Projekta sagatavošanas dokumentācija, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
  5. Būvuzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
  6. Autoruzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs, kurš projekta ietvaros tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;.
  7. Būvdarbu veikšana (t. sk. energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Bēniņu grīdas siltināšana, Augšējā pārseguma siltināšana, Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, Koka, metāla durvju nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana), ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs būvnieks ievērojot izvirzītos būvniecības darba uzdevumus.

 

Plānotie rezultāti.

Izstrādāts Ēkas energosertifikāts (ar pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem);

Izstrādāts būvprojekts un tas sasakņots būvvaldē;

Veikti būvdarbi - energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (sertificēta būvuzrauga un sertificēta autoruzrauga uzraudzībā).

 

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam - 283.0043 MWh/gada.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam - 54.3496 CO2 ekvivalenta tonnas gada.

 

Projekta ilgums.

Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana uzsākta 2017. gada 3. ceturksnī

Projektēšanas darbus plānots realizēt – 2018. gads

Būvniecības darbus plānots realizēt – 2019.–2020. gads

Plānotais projekta īstenošanas sakums - 2019. gada 1. ceturksnis

Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 27 mēneši

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas - 959 719 EUR

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 664 355 EUR

Projekta kopējas neattiecināmās izmaksas - 295 364 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 564 701,74 EUR

Valsts budžeta finansējums - 99 653,26 EUR

 

Uzsākta būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Lomonosova ielā 10, Rīgā

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi atbilstoši izstrādātajam projektam un citām saistošajām prasībām. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada decembrim. Būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 680 tūkstošu eiro apmērā.

 

Tiesas ēkas būvniecības darbus veic SIA “IMG Constructor”. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.

 

Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042