• ERAF bilde4

Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (TNA) Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Bērziņš, tiešsaistes seminārā informēja Tiesu administrācijas darbiniekus par šobrīd realizācijas procesā esošajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektiem Lomonosova ielā 10, Rīgā un Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā. Īpaši uzsverot paveiktos un šobrīd būvniecības procesā esošos energoefektivitātes uzlabošanas darbus, veicinot atbilstošu lietotāju izpratni un paradumu maiņu pēc projektu veiksmīga noslēguma.

 

Seminārā tika atkārtoti norādīts, ka TNA ir uzsākusi, ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projektu īstenošanu: Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā, projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042, un Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā,projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024. Informējot par līdz šim projekta ietvaros paveiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas darbiem. Lomonosova ielā 10, Rīgā šobrīd tiek veikti sekojoši energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Bēniņu grīdas siltināšana, Augšējā pārseguma siltināšana, Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, Koka, metāla durvju nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana). Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada decembrim. Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā tika veikti sekojoši energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Beniņu grīdas siltināšana, Esošo koka ārdurvju nomaiņa, Beniņu lūkas nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana, Stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem/Logu ailu siltināšana, Pagraba sienas virszemes un zemzemes daļas siltināšana, 1. stāva grīdas/1m zem grunts līmeņa siltināšana). Uz šo brīdi ir uzsākts ēkas nodošanas ekspluatācijā process, tomēr energoefektivitātes uzlabojumi ir manāmi jau šobrīd.

Lai veicinātu atbilstošu lietotāju izpratni un paradumu maiņu tika izklāstīta projektu būtība un mērķi. Projektu būtība ir energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas darbiniekiem un klientiem. Savukārt projektu mērķi ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Lomonosova iela 10, Rīgā un Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

 Papildus informācija par projektiem pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

 https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042

 http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024