• 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

2020. gada 14. jūlijā Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēku Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

 2019. gada 17. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “PRO DEV”, kā būvuzņēmēju, paredzot, ka būvuzņēmējs līdz 2019. gada 12. decembrim veic visus līgumā paredzētos būvdarbus administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai.

 Veiktie būvdarbu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai - Beniņu grīdas siltināšana, Esošo koka ārdurvju nomaiņa, Beniņu lūkas nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana, Stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem/Logu ailu siltināšana, Pagraba sienas virszemes un zemzemes daļas siltināšana, 1. stāva grīdas/1m zem grunts līmeņa siltināšana).  Būvdarbi tika  daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un daļēji no TNA līdzekļiem.

 Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024