• Attachment5
  • Attachment8
  • Attachment4
  • Attachment11

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” (TNA) iepriekš jau informēja, ka ir uzsākusi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projekta īstenošanu. Projekts - Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā, Projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042.

 

Papildus informācija par projektu pieejama TNA mājas lapā, sadaļā jaunumi un Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042

 2019. gada 4. decembrī tika noslēgts līgums, par būvdarbu veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Lomonosova ielā 10, Rīgā, starp valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” un būvuzņēmēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “IMG Constructor”. Līguma ietvaros tiek veikti sekojoši būvdarbi jeb energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi - bēniņu grīdas siltināšana, augšējā pārseguma siltināšana, koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, koka, metāla durvju nomaiņa, ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana un ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana. Līgumā paredzētos būvdarbus plānots veikt un pabeigt divpadsmit kalendāro mēnešu laikā no objekta nodošanas būvuzņēmējam, līdz 2020. gada beigām. Būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 680 tūkstošu eiro apmērā. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.