• TNA DURVIS Lomonosova 7101
  • TNA Lomonosova 7191
  • TNA Lomonosova 7280
  • TNA Lomonosova 7239
  • TNA Lomonosova 7487
  • TNA Lomonosova 7192

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” (TNA) atkārtoti informēja, ka ir uzsākusi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projekta īstenošanu. Projekts - Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā, Projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042.

 Papildus informācija par projektu pieejama TNA mājas lapā, sadaļā jaunumi un Eiropas Savienības fondu mājas lapā

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042

 2020. gada 16. novembrī, 2019. gada 4. decembrī  noslēgtā līguma, par būvdarbu veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Lomonosova ielā 10, Rīgā, starp TNA un būvuzņēmēju SIA “IMG Constructor” ietvaros, tika pieņemti beidzami būvdarbi. Šobrīd tiek uzsākts ēkas nodošanas ekspluatācijā process.

Līguma ietvaros tika veikti sekojoši būvdarbi jeb energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi - bēniņu grīdas siltināšana, augšējā pārseguma siltināšana, koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem, koka, metāla durvju nomaiņa, ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana un ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.

Būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 680 tūkstošu eiro apmērā. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.