• TNA Lomonosova 7431 22.04.2021.
  • LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

2021. gada 1. aprīlī Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēku Lomonosova ielā 10, Rīgā.

 2019. gada 29. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “ZENG” (iepriekš - SIA “IMG Constructor”), kā būvuzņēmēju, paredzot, ka būvuzņēmējs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā, no objekta nodošanas būvdarbu veikšanai būvuzņēmējam, jeb līdz 2020. gada 16. novembrim veic visus līgumā paredzētos būvdarbus administratīvās ēkas Lomonosova ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanai.

 Veiktie būvdarbu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – Bēniņu grīdas siltināšana; Augšējā pārseguma siltināšana; Koka logu ar dubulto stiklojumu un koka logu ar divstikla paketēm nomaiņa pret jauniem; Koka un metāla durvju nomaiņa; Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana; Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana. Būvdarbi tika  daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un daļēji no TNA līdzekļiem.

 

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Lomonosova ielā 10, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un nodrošina kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 

Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042