2021 .gada 22. maijā SIA “Tiesu namu aģentūra” ir izsludinājusi iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 28. jūnijs plkst. 11.00.

 

Jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota design&build jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

 

Galvenās prasības iepirkuma pretendentiem – komersants ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu vai komersantu apvienība, kurā katram tās dalībniekam ir industriālās drošības sertifikāts. Atsevišķiem būvdarbiem būvdarbu atbildīgais komersants, kuram ir industriālais drošības sertifikāts, var piesaistīt apakšuzņēmēju, kuram nav šāda sertifikāta.

 

Atlasītajiem kandidātiem tiks dota iespēja iesniegt sākotnējos piedāvājumus, kurus pēc sarunām ar iepirkuma komisiju varēs precizēt, līdz ar to tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem. Pēcāk arī komisija veiks nepieciešamos precizējumus iepirkuma dokumentos un lūgs visiem pretendentiem iesniegt galīgos piedāvājumus. Tos izvērtējot, tiks pasludināts uzvarējušais pretendents.

 Paziņojums par iepirkumu publicēts elektroniskajā iepirkuma sistēmā un Eiropas Savienības oficiālajā Vēstnesī, lai arī ārvalstu komersantiem būtu pieejama informācija par iepirkumu.

 Pašreiz cietuma kompleksa būvniecībai paredzētajā teritorijā norit būvniecības sagatavošanas darbi. Tiesu namu aģentūras organizētajā iepirkumā izvēlētais komersants SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” veic papildus ģeotehnisko izpēti, lai iepirkuma “projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” pretendentus nodrošinātu ar pilnvērtīgu informāciju par grunts ģeotehnisko stāvokli un nodrošinātu iespēju pretendentiem sagatavot precīzāku finanšu piedāvājumu. Ģeotehniskās izpētes darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada 2. jūnijam. 

 Lai nodrošinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesu, Tiesu namu aģentūra vienlaikus ir izsludinājusi arī atklātu konkursu “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība”. Atbilstoši iepirkuma dokumentācijai pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā līdz 2021. gada 15. jūnija plkst. 10.00.

 Papildu informācija:

 Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība – 51 092 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Cietuma kompleksā ietilpst ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta jauna pieeja ieslodzījuma izpildes organizācija, plašas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām. Ministru kabineta apstiprinātās kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, būvprojekta ekspertīzi, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus - 146 898 298 euro.

 Liepājas cietuma būvniecības iepirkums izsludināts pamatojoties uz valdības deklarāciju un 2020. gada 4. jūnija Ministru kabineta nolemto attiecībā uz informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē noteiktā uzdevuma izpildi”.