• view from west 3 0

16.07.2021. ir noslēgusies pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai, un SIA “Tiesu namu aģentūra” izveidotā iepirkuma komisija sāks vērtēt trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.

Piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti - SIA "Citrus Solutions"; S.p.A Rizzani de Eccher; AS "UPB".

Lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tiek prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu, tāpēc jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota design&build jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, atlasītajiem kandidātiem tiks dota iespēja iesniegt sākotnējos piedāvājumus. Kandidāti pēc sarunām ar iepirkuma komisiju varēs precizēt piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Tādējādi tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem konkursa dalībniekiem. Pēc visu pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija tos izvērtēs, vēlāk pasludinot konkursa uzvarētāju.

Galvenā prasība, kuru iepirkuma komisija izvirzīja būvdarbu pretendentiem, ir tehniski profesionālās spējas, prasot kandidātu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvniecības projektu īstenošanā. Tāpat komersantam (vai komersantu apvienības katram dalībniekam) jābūt ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2021. gada 16. jūlijs plkst. 11.00. Jau ziņots, ka Liepājas cietuma būvniecības iepirkums tika izsludināts 2021. gada 22. maijā.