Sakarā ar būvniecības uzņēmuma AS "UPB" iesniegto sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par Liepājas cietuma projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkumu, SIA “Tiesu nama aģentūra” (TNA) līdz 2022.gada 28.janvārim lēmusi pagarināt cietuma būvniecības piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Uzņēmums sūdzību iesniedzis 11.01.2022. Izvērtējot radušos situāciju, TNA Iepirkuma komisija ir lēmusi pagarināt būvniecības iepirkuma sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 28.01.2022.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti priekšdarbi - izraudzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēta jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas nodrošinās pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat arī papildus veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un notiek darbs pie cietuma teritorijas sagatavošanas būvdarbu uzsākšanai.

Jaunais Liepājas cietums ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu. Tieslietu ministrija norāda, ka kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus, nepārsniegs Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību iepriekš noteiktos 146 898 298 eiro.