2018.gada 28.martā, klātesot tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu jaunās piebūves pamatos tika uzsākta Zemgales rajona tiesas nama Tukumā rekonstrukcija un piebūves celtniecība. Projekta ietvaros plānots atjaunot esošās ēkas fasādi, uzlabot tās funkcionalitāti, kā arī paplašināt tiesas telpu kopējo platību līdz 1500 m2.

 

 • IMG 3071 1
 • IMG 3152 2
 • IMG 6713 3
 • IMG 6746 4
 • IMG 6859 5
 • IMG 6875 6
 • IMG 6882 7
 • IMG 6891 8
 • IMG 6946 9
 • IMG 6969 10
 • IMG 6976 11
 • IMG 7009 12
 • IMG 7023 13

Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcija un jaunās piebūves celtniecība ir viens no trim VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pērn aizsāktajiem projektiem, un to uzticēts veikt PS “Velve un Campaign”. Saskaņā ar būvprojektu esošajai tiesas ēkai, kas durvis vērusi 1882.gadā, tiks veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī jaunas kanalizācijas, ūdenspiegādes, vājstrāvu un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa.

 “Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Tādēļ gada laikā Zemgales rajona tiesu nams Tukumā piedzīvos patiesi vērienīgas pārmaiņas. Saglabājot tiesas ēkas vēsturisko apjomu un vizuālo tēlu, tiks pārplānotas iekštelpas, izbūvētas darbinieku, konvoja un apmeklētāju ieejas, labiekārtota tiesu nama infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte un veikta virkne citu apjomīgu darbu,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

 Lai Zemgales rajona tiesa Tukumā turpmāk varētu nodrošināt pilnu funkciju izpildi, projekts paredz arī piebūves celtniecību 556 m2 platībā. Jaunajā ēkā atradīsies tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un uzlabota tiesu nama vides pieejamība, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva paredzētajām tiesas zālēm.

 “Projekta mērķis ir nodrošināt tiesas darba organizāciju un tiesas pieejamību apmeklētājiem mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos. Jaunbūvē tiks iekārtotas vairākas tiesas sēžu zāles, kas būs aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp, videokonferences un skaņas ierakstu iekārtām, tiesu telpas būs pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienlaikus jauno tiesas telpu izveidē tiks ņemtas vērā mūsdienu prasības tiesu ēku plānojumam – tiesnešu darba zona tiks funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas”,  Akcentē VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa.

 Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas pasākumā, kas simboliski iezīmē Zemgales rajona tiesu nama Tukumā būvniecības un renovācijas darbu sākumu, VAS “Tiesu namu aģentūra” vadītāja Santa Sausiņa izteica vislielāko pateicību visiem, kuri līdzdarbojās šajā nebūt ne vienkāršajā projektā, jo īpaši atzīmējot veiksmīgo sadarbību ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Tukuma pilsētas atbildīgajām institūcijām, tiesu darbiniekiem, projektētājiem un būvniekiem.

 “Pateicoties iesaistīto personu uzticībai Tiesu namu aģentūras idejām, spējai tās realizēt un darbinieku profesionalitātei, mēs šodien radām paliekošas vērtības, ceļot tiesu darbiniekiem un apmeklētājiem ērtas un tiesu darba specifikai piemērotas darba telpas”, teica Santa Sausiņa.

 VAS “Tiesu namu aģentūras” pērn uzsāktā trīs būvniecības projektu īstenošana tieslietu nozarē Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā jau nodēvēta par līdz šim vērienīgāko būvniecības projektu Latvijas tieslietu vēsturē. Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcijas un jaunbūves celtniecības projekta kopējās izmaksas vien lēšamas 1 918 861,12 eiro apmērā. Plānots, ka būvniecība tiks pabeigta 2018. gada nogalē.

 

Papildinformācijai:

Ieva Šaripo

SIA “Velve” mārketinga un komunikāciju vadītāja

M: +371 29488318

E: ieva.saripo@velve.lv

 

Aleksa Spriņģe

SIA “Velve” komunikācijas konsultante

M: +371 20604742

E: aleksa@deepwhite.lv