Liepājas cietuma būvniecības starptautiskajā iepirkumā pieteikumus iesniegušas divas Latvijas kompānijas – Re&RE un UPB. Kopumā konkursa dokumentāciju izņēma 8 kompānijas. Liepājas cietums saskaņā ar likumu ir klasificēts kā valsts noslēpumu saturošs būvprojekts, tādēļ, papildus pieredzei un finanšu rādītājiem, kā viena no prasībām pretendentiem tika piemērots industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina kompānijas uzņēmējdarbības prakses caurspīdīgumu un konfidenciālas informācijas glabāšanas drošumu.

Agris Balodis, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: “Interese par Liepājas ieslodzījuma vietas iepirkumu bija ļoti liela. Bija interese arī no ārvalstīm, piemēram no Īrijas un Lietuvas. Zinām, ka par konkursu interesējās arī starptautisku kompāniju meitas uzņēmumi Latvijā. Pretendentiem, ņemot vērā projekta sarežģītības pakāpi, bija vairāki precizējoši jautājumi, lai varētu sagatavot iespējami kvalitatīvāku piedāvājumu. Esam gandarīti, ka iepirkuma pirmā daļa ir sekmīgi noslēgusies un esam saņēmuši divus nopietnus piedāvājumus. Tas norāda, ka iepirkuma konkursa nolikuma sagatavošana bijusi atbilstošā profesionālā līmenī.”

Iesniegtajos pieteikumos norādītā informācija liecina, ka kopējā piedāvājuma cena kompānijai UPB ir 114 120 357,98 euro +PVN, Re&Re – 123 416 618,28 euro +PVN. Būvniecības projekta cena ir tikai viens no rādītājiem, kas izšķirs gala pretendenta izvēli. Tiks ņemti vērā arī citi faktori, kas ir būtiski projekta sekmīgai īstenošanai – piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums, projekta īstenošanas termiņš.

Paredzēts, ka konkursa uzvarētājs tiks paziņots šīs vasaras beigās. Līdz tam tiks izvērtēta abu pretendentu atbilstība nolikuma prasībām un iesniegto risinājumu un izmaksu pamatojums.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Gribu uzsvērt, ka Liepājas cietums ir ilgtermiņa projekts, jo būvniecība vien aizņems 3 gadus, pēc kuras vēl sekos cietuma nodrošināšana ar nepieciešamo aprīkojumu darbiniekiem un ieslodzīto pārvešana. Tātad vēl aptuveni 4 gadus ministrijai būs jāinvestē 4 nolietotu, mūsdienu prasībām neatbilstošu cietumu drošībā un uzturēšanā, tāpēc šī projekta īstenošana ir aktīvi jāvirza uz priekšu. Tā būs ilgtermiņa investīcija cietuma infrastruktūrā turpmākajiem 50 gadiem.

Esam gandarīti, ka Liepājas cietuma projekta īstenošanas nākamais solis pēc projektēšanas ir sekmīgi noslēdzies – ir saņemti būvnieku piedāvājumi, kas tagad ļauj uz reālās tirgus cenas precīzi noteikt projekta kopējās izmaksas. Tas, ka iepirkuma cena būs augstāka nekā līdz šim valdības piešķirtais finansējums, bija jau iepriekš prognozēts. Izmaksas tika balstītas uz Igaunijas konsultantu noteikto orientējošo aprēķinu vēl pirms projektēšanas darbu uzsākšanas – pirms pieciem gadiem. Salīdzināšanai vēlos atgādināt, ka Igaunija jau 2012. gadā – tātad pirms 5 gadiem - jauna cietuma būvniecībai Tallinā atvēlēja 115 000 miljonus eiro, un to plānots pabeigt šogad.

10 gados, kamēr dažādu iemeslu dēļ Latvijā tika atlikta jaunu cietumu būvniecība, Igaunija jau būs paspējusi uzbūvēt pat 3 cietumus, jo ir pārliecinājusies par ieguvumiem gan lielākai sabiedrības drošībai no jaunu cietumu būvēšanas, gan ieguvusi uzturēšanas izmaksu ekonomiju. Arī LR Valsts kontrole mums ir norādījusi, ka veco cietumu uzturēšanas izmaksām ir jāatrod efektīvāki risinājumi. Tāpēc šobrīd paralēli strādāsim pie divām lietām – Iepirkuma komisija izvērtēs iesniegtos būvniecības piedāvājumus, bet kopā ar TNA meklēsim efektīvākos nepieciešamā papildu finansējuma piesaistes risinājumus.”

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība - 51 407,4 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā tika izvirzīts gan ieslodzīto, gan arī darbinieku drošība. Cietumu kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā ir īpaši piedomāts par ieslodzīto resocializācijas un nodarbinātības iespējām, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī izglītības centrs ieslodzīto apmācībām.

Līdz ar to, pateicoties mūsdienu prasībām atbilstošas cietuma infrastruktūras izveidei, būs iespējams īstenot efektīvāku sodu izpildi - veiksmīgu ieslodzīto resocializāciju, lai veicinātu sekmīgu atgriešanos sabiedrībā, tādējādi mazinot recidīvu un nodrošinot sabiedrības drošību kopumā.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma nolikumu izstrādājusi TNA sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Latvijas Būvinženieru savienību un ZAB Sorainen Latvijas biroju.

Liepājas cietuma būvprojekta izstrādi uzraudzījusi Igaunijas Valsts nekustamo īpašumu aģentūra, kura īstenojusi jau vairāku cietumu projektus Igaunijā pēc valsts neatkarības atgūšanas. Būvprojektu izstrādāja Latvijas kompānija SIA Rem Pro. Būvniecības procesa īstenošanu un uzraudzību LR Tieslietu ministrija deleģējusi VAS Tiesu namu aģentūra.

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunajā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku.