VAS Tiesu namu aģentūra (TNA) uzsākusi trīs nozīmīgu būvniecības projektu īstenošanu tieslietu nozarē Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā. Jēkabpils projekts paredz jauna un moderna Tieslietu nama projektēšanu un būvniecību, kas kalpos arī kā vairāku iestāžu klientu apkalpošanas centrs, savukārt Ventspilī un Tukumā tiks renovētas esošās tiesu ēkas un izveidotas jaunas piebūves.

 Santa Sausiņa, TNA valdes locekle: “TNA uzsākusi trīs nozīmīgu un lielu restaurācijas un būvniecības projektu īstenošanu tieslietu nozares vajadzībām. Tie iezīmē mūsdienīgu pieeju tieslietu ikdienas darba organizēšanai un iedzīvotāju apkalpošanai, jo konkrētajās tiesās nepieciešamas papildus telpas, kā arī esošo telpu pārbūve, lai darba apstākļi atbilstu mūsdienīgas pārvaldes un darba organizācijas prasībām darbiniekiem un iedzīvotājiem ērtā vidē. Projekti tiks pilnībā finansēti no TNA saimnieciskās darbības finanšu līdzekļiem.”

 Jaunajā Tieslietu namā Jēkabpilī tiek plānots izvietot visas tieslietu nozares iestādes vienā ēkā - Jēkabpils rajona tiesu, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu un Jēkabpils rajona prokuratūru. Paredzēts, ka tur atradīsies arī vairākas Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu - Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts probācijas dienesta un Valsts valodas centra - struktūrvienības.

 TNA pārstāvis Gints Liepaskalns norāda, ka “Jēkabpils jaunais Tieslietu nams ir līdz šim vērienīgākais un komplicētākais būvniecības projekts Latvijas tieslietu vēsturē. Tas būs ne tikai tiesu nams, bet arī mūsdienīgs un moderns administratīvais centrs, kas padarīs visu institūciju pakalpojumus iedzīvotājiem ērtākus, kā arī ievērojami atvieglos valsts un pašvaldību iestāžu darbu.“

 Kopējā Tieslietu nama klientu apkalpošanā šajā ēkā plānots iekļaut arī citas Jēkabpils iedzīvotājiem

svarīgas valsts un pašvaldības institūcijas un to pārstāvniecības, piemēram, Valsts ieņēmuma dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Lauku atbalsta dienestu.

 Tieslietu namu plānots būvēt teritorijā starp Neretas, Bebru un Auseklīša ielu. Būvniecību paredzēts sākt šogad pavasarī un pabeigt 2018. gadā. Jaunā Tieslietu nama plānotā platība ir 4000 kvadrātmetru. Ēkas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību Jēkabpilī veiks SIA Arčers, tā būvniecības kopējās izmaksas ir 6 270 027 eiro bez PVN.

 Tukumā esošās rajona tiesas izmantotās telpas 991 kvadrātmetra platībā šobrīd neatbilst darbinieku skaitam, kā arī nav nodalīta publiskā un slēgtā zona. Tiesu nama attīstības projekta ietvaros plānots izremontēt un renovēt esošās telpas, kā arī paplašināt kopējās telpas līdz 1500 kvadrātmetriem. Projekts paredz esošo telpu pielāgošanu atbilstoši tiesu darba specifikai un vajadzībām.

 Rajona tiesas ēka atrodas Tukumā, Pils ielā 16. Projektēšanas un būvniecības, kā arī vecās tiesu ēkas rekonstrukcijas darbus veiks SIA Velve un Campaign. Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 918 861,12 eiro apmērā. Projekta būvniecību plānots pabeigt 2018. gada nogalē.

 Ventspils tiesas ēkas atjaunošanas projekts Katrīnas ielā 14 paredz esošo telpu restaurāciju un paplašināšanu no 1008 kvadrātmetriem līdz 1600 kvadrātmetriem. Šobrīd Ventspils tiesa atrodas divos īpašumos, kuros nav nodrošināts atbilstošs zāļu skaits un platība esošajam darbinieku skaitam.

Plānotais risinājums būs mūsdienīgs, jaunbūvē tiks izvietotas visas tiesu zāles, virs kurām būs tiesnešu darba telpas. Visas publiskās telpas tiks nodrošinātas ar ērtu piekļuvi (tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, redzes problēmām), tiesnešu darba zonas tiks nodalītas no publiskās zonas. Arī konvojēšanas process tiks nodrošināts ar atsevišķu ieeju un atsevišķi nodalītām telpām, lai uz tiesas zāli konvojētās personas tiktu nogādātas speciāli šim mērķim paredzētajās telpās, nenokļūstot publiskajā zonā. Vecā ēka pēc tās pārbūves un rekonstrukcijas tiks pielāgota tikai tiesu darbinieku un tiesnešu darba vajadzībām.

 Ventspils tiesas projektēšanas, būvniecības, remonta un restaurācijas darbus veiks AS Būvuzņēmums Restaurators un  Campaign. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 967 636,22 eiro apmērā, darbu izpildes termiņš – 2018. gada nogale.

 Visi trīs projekti paredz ievērojamas izmaiņas tieslietu nozares iestāžu ikdienas darba organizēšanā, kas ietver darba apstākļu, drošības, produktivitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu. Izvērtējot ieguvumus, turpmāk plānots līdzīgu pieredzi izmantot arī citās Latvijas tieslietu nozares iestādēs.

 Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra (TNA) ir dibināta 1997. gadā. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. TNA pamatdarbība ietver Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu, IT infrastruktūras darbības nodrošināšanu, kā arī juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanu.

 Papildu informācija:

Santa Sausiņa,

TNA valdes locekle
Tālrunis: +371 6780 4733


E-pasts: santa.sausina@tna.lv

www.tm.gov.lv

www.tna.lv