Plānots, ka jaunā cietuma kompleksa Liepājā būvniecība tiks uzsākta līdz 2017. gada nogalei. Liepājas cietums ir pēdējās desmitgades nozīmīgākais infrastruktūras objekts drošākas sabiedrības un ieslodzīto resocializācijas īstenošanas jomā.

  • Close view to living department
  • View from west 3
  • View NE 3
  • TM preses konference 12.12.2016 7 of 17
  • TM preses konference 12.12.2016 2 of 17
  • View SW 3
  • TM preses konference 12.12.2016 12 of 17

“Liepājas cietums ir viens no svarīgākajiem sabiedriski nozīmīgajiem būvniecības objektiem pēdējā desmitgadē. Tas iezīmē atbildīgas sociālās politikas īstenošanu Latvijā, ilgtermiņā rūpējoties par drošāku sabiedrību. Tā būs mūsdienu prasībām atbilstoša ieslodzījuma vieta, kas nodrošinās maksimālu drošību gan darbiniekiem, gan sabiedrībai, gan arī pašiem ieslodzītajiem. Ir svarīgi ne tikai sodīt, bet arī nodrošināt šo cilvēku sekmīgu un visiem drošu atgriešanos sabiedrībā. Arī finansiāli ilgtermiņā valsts iegūs, jo tiks slēgti trīs novecojuši cietumi, kuru uzturēšanai un drošības nodrošināšanai ik gadu tērējam milzīgus līdzekļus,” izklāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Šodien notikušajā preses konferencē Liepājas ieslodzījuma kompleksa projekta pasūtītājs - Tieslietu ministrija – pateicās kolēģiem no Igaunijas Valsts nekustamo īpašumu aģentūras par ieguldīto darbu Liepājas cietuma projekta izstrādes uzraudzībā un tā būvniecības procesa īstenošanu un uzraudzību nodeva Tiesu namu aģentūras (TNA) pārraudzībā.

Santa Sausiņa, TNA valdes locekle: “TNA ir veikusi visus nepieciešamos priekšdarbus, lai pārņemtu projekta īstenošanu un uzsāktu organizēt Liepājas cietuma būvniecības procesu. Drīzumā plānojam izsludināt būvniecības projekta iepirkumu. Šis objekts būs lielākais un līdz šim nozīmīgākais nekustamo īpašumu projekts, ko īstenojusi TNA. Tā ietvaros sadarbosimies gan ar igauņu kolēģiem, kuri īstenojuši līdzīgus ieslodzījuma vietu projektus, gan ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, gan ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, kuras ir saistītas ar Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmas uzturēšanu un resocializācijas īstenošanu ilgtermiņā.”

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība - 51 407,4 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Cietumu kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām, daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai, medicīnas daļa, pastiprināta režīma aizturēšanas telpas, sanāksmju un personāla ēdnīca un citas palīgtelpas.

Preses konferences ietvaros resocializācijas projektu īstenošanas nozīmi Latvijā uzsvēra arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure, piebilstot, ka “Latvijā ir salīdzinoši augsts to ieslodzīto īpatsvars, kas pēc nokļūšanas brīvībā izdara atkārtotus noziegumus, nodarot kaitējumu sabiedrībai. No Latvijas cietumos ieslodzītajiem regulāri tiek saņemtas sūdzības par nepieņemamiem dzīvošanas apstākļiem, pieprasot naudas kompensācijas no valsts. Tas norāda uz nepieciešamību īstenot gan ieslodzījuma vietu atjaunošanas projektus, gan ieguldīt vairāk resursus resocializācijā, veicinot ieslodzīto izglītības līmeņa celšanu un sekmīgāku integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū. Tādēļ ir svarīgi piebilst, ka Liepājas cietumā ir īpaši piedomāts par ieslodzīto resocializācijas un nodarbinātības iespējām.”

Jaunā cietuma kompleksa projektētājs ir SIA Rem Pro, kas izstrādes procesā cieši sadarbojās ar Igaunijas Valsts nekustamo īpašumu aģentūru, pārņemot viņu pieredzi jaunu cietumu būvniecībā. Igaunija pēc neatkarības atgūšanas šobrīd būvē jau trešo jauno ieslodzījuma vietu.

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunajā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku.