25. janvārī Upes ielas 1A teritorijas sakopšanas projekta ietvaros notika TNA tikšanās ar dažādu organizāciju pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Tikšanās laikā TNA valdes locekle Santa Sausiņa, TNA komercdarbības konsultants Gints Liepaskalns un  arhitekte Gunta Grikmane klātesošos iepazīstināja ar teritoriju, projekta plāniem, SIA LABIE KOKI EKSPERTI atzinumu par koku stāvokli, lai kliedētu bažas par koku nākotni šajā teritorijā. Uz tikšanos bija ieradušies pārstāvji no Pasaules Dabas fonda, Hospitāļu ielas un Brasas apkaimes iedzīvotāju kopienas, Lielo kapu draugu grupas un citi interesenti.

 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 6
 • 1
 • 8
 • 9

Pērn no Finanšu ministrijas pārņemto nekustamo īpašumu ir plānots ilgtermiņā attīstīt tikai un vienīgi tieslietu nozares iestāžu vajadzībām un saglabāt valsts īpašumā. Šobrīd tieslietu nozarē, piemēram, telpas trūkst Ieslodzījuma vietu pārvaldei, tieslietu nozares iestāžu arhīviem un citām iestādēm. Ņemot vērā to, ka UNESCO Pasaules mantojumā ietvertās teritorijas un tajā esošo objektu sakopšana ilgtermiņā prasa ļoti lielus budžeta līdzekļus, šobrīd detalizēti iespējams izklāstīt teritorijas labiekārtošanas darbu pirmo posmu, kas paredz parka teritorijas aizaugušās ainavas sakopšanas darbus. Turpmāk plānoti arī objektu iekonservēšanas darbi, lai nepieļautu to tālāku degradēšanos. To atjaunošana un attīstīšana būs atkarīga no pieejamo resursu apjoma.

Papildu informācija:

 • Teritorijas īpašnieks: Tieslietu ministrija
 • Teritorijas apsaimniekotājs: VAS Tiesu namu aģentūra
 • Sakopšanas projekta izstrādātājs: SIA Sarma&Norde
 • Teritorijā esošo koku novērtējums: SIA LABIE KOKI EKSPERTI
 • Uzkopšanas darbus plānots uzsākt: 01.03.2017.
 • Teritorijas kopējā platība: 6,7 ha

SIA LABIE KOKI EKSPERTI ekspertu vērtējums

 

Atzinums par apstādījumu stāvokli zemes īpašumā Rīgā Upes ielā 1a, SIA LABIE KOKI EKSPERTI veikto dendroloģisko izpēti un teritorijas apsaimniekošanas priekšlikumiem. 

Autors: Andrejs Svilāns, Dendrologs, Latvijas Dendrologu biedrības eksperts, VZI „Nacionālais botāniskais dārzs” direktors, Latvijas Dendrologu biedrības prezidents